Instellingsinformatie is verplaatst

Op deze plek zijn geen gegevens meer beschikbaar. Op het nieuwe Instellingsinformatie vindt u overzichten zoals het Ofb en het jaaroverzicht.


Mijn DUO

Voor RIO en meer zakelijke diensten logt u in op Mijn DUO (opent nieuw venster).


Administratienummer Provincie
Naam Wettelijk kader
Plaats Rol/Sector
Postcode Soort relatie
Gemeente
U wilt direct naar Product/Dienst