Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 28 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 21 - 28 van 28 ]Januari 2020

Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
21-1-2020
Vaststelling van het onderwijsaccountantsprotocol 2019 voor de sectoren po, vo, mbo en ho. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging regeling jaarverslaggeving onderwijs door een overzicht uitkeringen profileringsfonds
20-1-2020
De overgangsregeling die in 2019 is geintroduceerd in verband met verwerking van de voorziening groot onderhoud wordt verlengd met 1 jaar. Dit vanwege het feit dat schoolbesturen reeds bezig zijn de begroting 2020 op te stellen, en dat duidelijkheid op di...

Wijzigingsregeling regio en contactgemeenten educatie
20-1-2020
Wijziging door de vaststelling van een herziene regio-indeling. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.

Intrekken Besluit tot aanwijzing van personen belast met toezicht op de naleving van artikel 1.5 van WSF 2000
15-1-2020
Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot intrekken van het Besluit van 23 augustus 2014 tot aanwijzing van personen belast met toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000. Zie verder bij Toelichting v...

Wijziging Regeling certificaten mbo door aantal certificaten januari 2020
13-1-2020
Met deze wijzigingsregeling wordt een nieuwe reeks van keuzedelen toegevoegd waaraan een certificaat wordt verbonden. Dat geldt ook voor twee certificaten voor beroepsgerichte onderdelen. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling vaststelling aanvullende kwalificaties experiment ruimte voor de regio
13-1-2020
Het experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo kent twee aanvraagperiodes voor vaststelling van het landelijke deel van de te regionaliseren kwalificatie: de eerste aanvraagtermijn sloot 15 september 2019 en de tweede sluit 15 se...

Wijziging Beleidsregel financiele sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen door toevoeging van financiele sancties bij een aanwijzing
13-1-2020
De Beleidsregel financiele sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen wordt uitgebreid met een mogelijke sanctie voor gevallen waarin een aanwijzing niet wordt opgevolgd. Zie verder bij Toelichting van deze beleidsregel.

Wijziging Regeling vaststelling keuzedelen
9-1-2020
Met onderhavige regeling worden voor de 17e keer keuzedelen vastgesteld. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: