Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 41 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 21 - 30 van 41 ]Juni 2020

Regeling examenprotocol centrale examinering mbo
22-6-2020
In het examenprotocol wordt een aantal randvoorwaarden beschreven die de examencommissie in acht dient te nemen bij de organisatie van de centrale examinering. Deze richtlijnen dienen ervoor dat de afnamecondities voor de deelnemers gelijk zijn. Zie de to...

Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2021-2022
22-6-2020
De tijdvakken als bedoeld in artikel 6, derde lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB waarbinnen de centrale examens in het mbo kunnen worden afgenomen, worden in deze regeling periodes genoemd. Met deze regeling stelt het Colle...

Regeling syllabi centrale examens vo 2022
22-6-2020
Deze regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het voortgezet onderwijs (vo). De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo zoals vastgesteld in de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs. In d...

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022
22-6-2020
Met dit besluit worden de tijdstippen vastgesteld waarop de toetsen van de centrale examens van het eindexamen en de staatsexamens worden afgenomen van het eindexamen 2022.

Regeling examenreglement staatsexamens vo 2021
22-6-2020
Deze regeling betreft de vaststelling van het examenreglement voor de staatsexamens voortgezet onderwijs en het examenreglement staatsexamens voorgezet onderwijs BES 2021. Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.

Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2021
22-6-2020
Volgens artikel 10, tweede lid van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal stelt het College voor Toetsen en Examens het examenreglement vast. Het in de bijlage bij deze regeling opgenomen examenreglement Staatsexamens Nt2 2021 strekt, onvermin...

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2022
22-6-2020
Zie de toelichting in de Staatscourant bij dit besluit.

Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2020-2021
22-6-2020
Deze regeling betreft de vaststelling van het toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs, zoals bedoeld in artikel 7 van het Toetsbesluit PO. Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.

Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2021-2022
22-6-2020
Steeds jaarlijks stelt het College voor Toetsen en Examens de afnameperiode vast voor de centrale eindtoets in het primair onderwijs. Zie de toelichting in de Staatscourant bij dit besluit.

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
18-6-2020
Met deze regeling wordt de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo aangepast als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Door de uitbraak van COVID-19 moeten scholen in het voortgezet onderwijs sinds 16 maart onderwijs op afstand verzor...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: