Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 30 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 21 - 30 van 30 ]Mei 2020

Wijziging Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo
27-5-2020
Het behoeft geen nadere toelichting dat de uitbraak van het coronavirus veelvormige en vergaande maatschappelijke gevolgen heeft. Deze regeling voorziet in een wijziging van de Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo voor gelijke kansen (hierna: de s...

Regeling subsidieplafonds 2019-2020 van en wijziging van subsidieregeling praktijkleren
25-5-2020
Met deze regeling worden de subsidieplafonds van de Subsidieregeling praktijkleren voor subsidieverstrekking voor het studiejaar 2019-2020 bekendgemaakt. Daarnaast wordt de Subsidieregeling praktijkleren op twee onderdelen gewijzigd naar aanleiding van de...

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021
20-5-2020
Op 15 maart 2020 besloot het kabinet dat scholen en mbo-instellingen met ingang van 16 maart 2020 fysiek zouden worden gesloten in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Scholen en instellingen zijn sinds die sluiting aan de ...

Ontwerpbesluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen schooljaar 2020/2021
20-5-2020
Let op bijzondere leestekens in kop, verkorte kop en de introductietekst verwijderen en vervangen via invoer in Tridion. Selecteer een sleuteltekst uit de toelichting van de regeling. Toevoegen: Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling/dit...

Besluit staatsexamens voortgezet onderwijs 2020
18-5-2020
Dit besluit vindt zijn oorsprong in de Kamerbrief van 24 maart 2020, waarin aangekondigd is dat het centraal examen voor het schooljaar 2019-2020 komt te vervallen en examenkandidaten op basis van hun schoolexamens een volwaardig diploma met recht op door...

Subsidieregeling zij-instroom PO G5
14-5-2020
De Subsidieregeling zij-instroom PO G5 - hierna aangeduid als de regeling - vloeit voort uit de noodplannen om het lerarentekort aan te pakken, die zijn opgesteld door de besturen en gemeenten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. Zie de t...

Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020
11-5-2020
Dit besluit vindt zijn oorsprong in de Kamerbrief van 24 maart 2020, waarin is aangekondigd dat het centraal examen voor het schooljaar 2019-2020 komt te vervallen en examenkandidaten op basis van hun schoolexamens deelcertificaten, of een volwaardig dipl...

Wijziging Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
7-5-2020
Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.

Wijziging aanvraagtermijn voor bijzondere bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen
6-5-2020
Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.

Wijziging Regeling vaststelling keuzedelen
1-5-2020
Met onderhavige regeling worden voor de 18e keer keuzedelen vastgesteld. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: