Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 16 ]Mei 2020

Regeling subsidieplafonds 2019-2020 van en wijziging van subsidieregeling praktijkleren
25-5-2020
Met deze regeling worden de subsidieplafonds van de Subsidieregeling praktijkleren voor subsidieverstrekking voor het studiejaar 2019-2020 bekendgemaakt. Daarnaast wordt de Subsidieregeling praktijkleren op twee onderdelen gewijzigd naar aanleiding van de...

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021
20-5-2020
Op 15 maart 2020 besloot het kabinet dat scholen en mbo-instellingen met ingang van 16 maart 2020 fysiek zouden worden gesloten in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Scholen en instellingen zijn sinds die sluiting aan de ...

Besluit staatsexamens voortgezet onderwijs 2020
18-5-2020
Dit besluit vindt zijn oorsprong in de Kamerbrief van 24 maart 2020, waarin aangekondigd is dat het centraal examen voor het schooljaar 2019-2020 komt te vervallen en examenkandidaten op basis van hun schoolexamens een volwaardig diploma met recht op door...

Subsidieregeling zij-instroom PO G5
14-5-2020
De Subsidieregeling zij-instroom PO G5 - hierna aangeduid als de regeling - vloeit voort uit de noodplannen om het lerarentekort aan te pakken, die zijn opgesteld door de besturen en gemeenten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. Zie de t...

Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020
11-5-2020
Dit besluit vindt zijn oorsprong in de Kamerbrief van 24 maart 2020, waarin is aangekondigd dat het centraal examen voor het schooljaar 2019-2020 komt te vervallen en examenkandidaten op basis van hun schoolexamens deelcertificaten, of een volwaardig dipl...

Wijziging Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
7-5-2020
Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.

Wijziging aanvraagtermijn voor bijzondere bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen
6-5-2020
Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.

Wijziging Regeling vaststelling keuzedelen
1-5-2020
Met onderhavige regeling worden voor de 18e keer keuzedelen vastgesteld. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.


April 2020

Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020
28-4-2020
Deze regeling betreft regels voor de verstrekking van incidentele middelen voor leerlingendaling in het vo. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.

Wijziging Subsidieregeling Tel mee met Taal
22-4-2020
In artikel 1, onderdeel D, lid 6a, onder b. graag de datum 30 april 2021 vervangen door 30 april 2022. Rectificatie van deze regeling via de Staatscourant van 4 mei 2020, nummer 23765.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: