Regelgeving > Regelingen OCW

Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 28 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 28 ]September 2019

Wijziging Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en wijziging Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo 2019 en 2020
27-9-2019
Deze regeling bevat een wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl) vo. De Regeling exploitatiekosten en de Regeling gpl bepalen de hoogte van de reguliere beko...

Wijziging Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po subsidieplafond 2019-2020
26-9-2019
Door de wijziging van deze subsidieregeling is het subsidieplafond voor het schooljaar 2019-2020 nu vastgesteld op 2,5 miljoen Euro. Zie 'Toelichting' bij deze regeling.

Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverbanden po en vo 2020
25-9-2019
De programma's van eisen vormen de onderbouwing van de rijksvergoeding voor de materiele instandhouding. In deze regeling staan de bedragen voor 2020. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling vaststelling bedragen materiele instandhouding primair onderwijs BES 2020
25-9-2019
De scholen voor basisonderwijs in Caribisch Nederland ontvangen naast de bekostiging voor het personeel een bekostiging voor de materiele instandhouding (mi-bekostiging). De mi-bekostiging is een kalenderjaarbekostiging, in de vorm van een lumpsumbedrag. ...

Regeling vaststelling percentage vermindering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2019 en 2020
24-9-2019
Ten behoeve van de overgangsregeling voor het jaar 2019 en 2020. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019-2020
23-9-2019
Door het samenvallen van het facultatieve onderdeel wereldorientatie met de koningsspelen. Zie verder bij 'Toelichting' van dit besluit.

Wijziging Vaststelling Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020 en Vaststelling Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021
23-9-2019
Door correctie van de einddatum afnamen cpe beeldend vmbo en vwo. Zie verder bij 'Toelichting' van dit besluit.

Wijziging regeling examenreglement staatsexamens vo 2020 en examenreglement staatsexamens vo BES 2020
23-9-2019
Door correctie vermelding examenjaar. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's 2020
18-9-2019
Deze bekendmaking stelt het subsidieplafond van het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo voor het cohort 2020 (het vierde cohort) vast op 5.516.100 Euro. Zie verder bij 'Toelichting' van dit besluit.

Wijziging regelingen vo voor vaststellen nieuwe bedragen 2019
16-9-2019
Met deze wijzigingsregeling worden de Regeling Prestatiebox vo en de Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019 aangepast. De aanpassing van deze twee regelingen voor het voortgezet onderwijs is het gevolg van de bijdrage die het kabinet in...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: