Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 15 ]Mei 2020

Doorstroomregeling vmbo - mbo 2020
30-5-2020
Door vernieuwingen in het vmbo en mbo is de regeling uit 2003 niet meer actueel en dient zij vervangen te worden, waarbij aangesloten moet worden bij de huidige en toekomstige situatie van het vmbo en mbo. Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze r...

Wijziging Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021
29-5-2020
Met deze wijziging wordt de berekening van het maximumbedrag waarvoor een mbo-instelling subsidie kan aanvragen op grond van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 gecorrigeerd. Zie de toelichting in de Staatscourant ...

Regeling register onderwijsdeelnemers
29-5-2020
De Regeling register onderwijsdeelnemers regelt een aantal onderwerpen voor de leveringen van gegevens door besturen van onderwijsinstellingen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, als beheerder van het register onderwijsdeelnemers, en reg...

Wijziging Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
29-5-2020
De minister verstrekt subsidie aan opleidingsscholen en aspirant-opleidingsscholen op basis van de Regeling tegemoetkoming opleidingsscholen 2019. Deze regeling wijzigt de subsidieregeling om mogelijk te maken dat in het schooljaar 2020-2021 aan acht extr...

Wijziging Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo
27-5-2020
Het behoeft geen nadere toelichting dat de uitbraak van het coronavirus veelvormige en vergaande maatschappelijke gevolgen heeft. Deze regeling voorziet in een wijziging van de Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo voor gelijke kansen (hierna: de s...

Regeling subsidieplafonds 2019-2020 van en wijziging van subsidieregeling praktijkleren
25-5-2020
Met deze regeling worden de subsidieplafonds van de Subsidieregeling praktijkleren voor subsidieverstrekking voor het studiejaar 2019-2020 bekendgemaakt. Daarnaast wordt de Subsidieregeling praktijkleren op twee onderdelen gewijzigd naar aanleiding van de...

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021
20-5-2020
Op 15 maart 2020 besloot het kabinet dat scholen en mbo-instellingen met ingang van 16 maart 2020 fysiek zouden worden gesloten in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Scholen en instellingen zijn sinds die sluiting aan de ...

Ontwerpbesluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen schooljaar 2020/2021
20-5-2020
Let op bijzondere leestekens in kop, verkorte kop en de introductietekst verwijderen en vervangen via invoer in Tridion. Selecteer een sleuteltekst uit de toelichting van de regeling. Toevoegen: Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling/dit...

Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo
20-5-2020
Deze regeling specificeert welke gegevens geleverd dienen te worden, de wijze waarop de gegevens dienen te worden aangeleverd en het tijdstip van levering. Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.

Besluit staatsexamens voortgezet onderwijs 2020
18-5-2020
Dit besluit vindt zijn oorsprong in de Kamerbrief van 24 maart 2020, waarin aangekondigd is dat het centraal examen voor het schooljaar 2019-2020 komt te vervallen en examenkandidaten op basis van hun schoolexamens een volwaardig diploma met recht op door...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: