Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


April 2020

Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020
28-4-2020
Deze regeling betreft regels voor de verstrekking van incidentele middelen voor leerlingendaling in het vo. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.

Wijziging Subsidieregeling Tel mee met Taal
22-4-2020
In artikel 1, onderdeel D, lid 6a, onder b. graag de datum 30 april 2021 vervangen door 30 april 2022. Rectificatie van deze regeling via de Staatscourant van 4 mei 2020, nummer 23765.

Wijzigingsregeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs
22-4-2020
Met de wijzigingsregeling wordt een nieuwe reeks van keuzedelen toegevoegd waaraan een certificaat wordt verbonden. Ook wordt een aantal certificaten voor beroepsgerichte onderdelen aan de regeling toegevoegd. Zie verder bij Toelichting van deze regeling....

Besluiten Regionale plannen onderwijsvoorzieningen (RPO's) schooljaar 2020/2021
22-4-2020
zie de toelichting bij deze besluiten.

Besluiten aanvragen ex artikel 64 Wet op het voortgezet onderwijs
22-4-2020
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media geeft kennis van de goedkeuring dan wel de afwijzing van de volgende aanvragen die zijn ingediend voor 1 november 2019 in het kader van de procedure voor bekostiging van een nieuwe school of scholen...

Regeling PTA staatsexamens VO 2021
14-4-2020
Deze Regeling betreft de vaststelling van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor de college-examens van de staatsexamens vo en vo BES 2021.

Wijziging Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo
6-4-2020
Zie verder bij de wijziging van het besluit en de Toelichting van dit besluit.

Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024
2-4-2020
Zie de regeling en de toelichting van deze regeling.

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: