Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 9 van 9 ]


Maart 2020

Wijziging Regeling leerresultaten VO 2016
30-3-2020
Zie verder bij de regeling en de Toelichting van deze regeling.

Wijziging Subsidieregeling lerarenbeurs
30-3-2020
Zie verder bij de regeling en de Toelichting van deze regeling.

Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs
26-3-2020
Zie verder bij de subsidieregeling en de Toelichting van deze regeling.

Wijziging Instellingsbesluit begeleidingscommissie onderzoek toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in mbo, hbo en wo
23-3-2020
Zie de toelichting

Regeling bekostiging personeel PO BES 2020-2021
19-3-2020
Zie verder bij de regeling en de 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2020
17-3-2020
Vanwege de wijziging van de periode waarin bijzondere bekostiging wordt verstrekt. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.

Eerste Regeling bekostiging personeel po 2020-2021 en vaststelling bedragen ondersteuning leerlingen po en vo 2020-2021
17-3-2020
De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling worden voor het schooljaar 2020-2021 de daarvoor noodzakelijke prijzen en bedragen vastgesteld. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.

Wijziging Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
11-3-2020
Zie verder bij de regeling en Toelichting van deze regeling.

Ontwerpbesluiten Regionale plannen onderwijsvoorzieningen (RPO), schooljaar 2020/2021
5-3-2020
Zie verder bij het ontwerpbesluit.

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: