Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 13 ]Januari 2020

Subsidieplafond van de Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo voor het kalenderjaar 2020
31-1-2020
Deze regeling strekt tot (i) het toevoegen van een subsidieplafond voor 2020 aan de subsidieregeling, (ii) de toevoeging van een inhoudelijke lijn voor een doorstroomprogramma en (iii) een verlenging van de regeling. Zie verder bij Toelichting van deze re...

Instellingsbesluit Tijdelijke commissie eindtermen taalschakeltraject
31-1-2020
Het kabinet werkt een nieuw inburgeringsstelsel uit. In het nieuwe inburgeringsstelsel staat het bereiken van B1-taalniveau volgens het Europees referentiekader centraal net als de Nederlandse maatschappij goed leren kennen. Dit in combinatie met zo snel ...

Wijziging Regeling modellen diploma's VO BES
24-1-2020
De diploma's, certificaten en cijferlijsten voor de staatsexamens VO moeten (evenals de diploma's, certificaten en cijferlijsten die vo-scholen zelf uitreiken) voldoen aan vastgestelde modellen. Deze modellen zijn bij een ministeriele regeling vastgesteld...

Wijzigen Regeling modellen diploma's VO
24-1-2020
De diploma's, certificaten en cijferlijsten voor de staatsexamens VO moeten (evenals de diploma's, certificaten en cijferlijsten die vo-scholen zelf uitreiken) voldoen aan vastgestelde modellen. Deze modellen zijn bij een ministeriele regeling vastgesteld...

Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2019
21-1-2020
In deze regeling staat het onderwijsaccountantsprotocol BES (Caribisch Nederland) voor 2019. Het bevat aanwijzingen voor de controle door de instellingsaccountant op de jaarstukken en het onderzoek naar de bekostigingsgegevens. Zie verder bij Toelichting ...

Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
21-1-2020
Vaststelling van het onderwijsaccountantsprotocol 2019 voor de sectoren po, vo, mbo en ho. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging regeling jaarverslaggeving onderwijs door een overzicht uitkeringen profileringsfonds
20-1-2020
De overgangsregeling die in 2019 is geintroduceerd in verband met verwerking van de voorziening groot onderhoud wordt verlengd met 1 jaar. Dit vanwege het feit dat schoolbesturen reeds bezig zijn de begroting 2020 op te stellen, en dat duidelijkheid op di...

Wijzigingsregeling regio en contactgemeenten educatie
20-1-2020
Wijziging door de vaststelling van een herziene regio-indeling. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.

Intrekken Besluit tot aanwijzing van personen belast met toezicht op de naleving van artikel 1.5 van WSF 2000
15-1-2020
Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot intrekken van het Besluit van 23 augustus 2014 tot aanwijzing van personen belast met toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000. Zie verder bij Toelichting v...

Wijziging Regeling certificaten mbo door aantal certificaten januari 2020
13-1-2020
Met deze wijzigingsregeling wordt een nieuwe reeks van keuzedelen toegevoegd waaraan een certificaat wordt verbonden. Dat geldt ook voor twee certificaten voor beroepsgerichte onderdelen. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: