Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 11 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 11 ]Augustus 2019

Mededeling inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren
29-8-2019
Mededeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren vanwege de uitvoering van de motie Heerma c.s.

Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen basisonderwijs
29-8-2019
Wijziging in verband met het toevoegen van afzonderlijke opheffingsnormen voor de gemeente Zevenaar. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo
26-8-2019
Op grond van het Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo is het voor instellingen mogelijk om geregionaliseerde kwalificaties vorm te geven. Het biedt instellingen de mogelijkheid om een kwalificatie te ontwikkelen die...

Besluit vaststelling van subsidieplafonds van Subsidieregeling praktijkleren 2018-2019
23-8-2019
In dit besluit worden de subsidieplafonds van de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2018-2019 bekendgemaakt.

Regeling bekostiging personeel PO BES 2019-2020
21-8-2019
Regeling bekostiging personeel PO BES 2019-2020. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling bekostiging personeel PO BES 2018-2019
21-8-2019
Met deze regeling worden de reguliere personele bekostigingsbedragen voor het primair onderwijs in Caribisch Nederland vastgesteld voor het schooljaar 2018-2019. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijzigingsregeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
20-8-2019
De wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs (hierna: Regeling) heeft betrekking op bijlage A ('Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs') en bijlage B ('Nadere vooropleidingseisen voor opleidi...

Wijziging Regeling vaststelling keuzedelen
14-8-2019
Met deze wijzigingsregeling worden voor de vijftiende keer keuzedelen vastgesteld. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
14-8-2019
Deze Regeling bevat meerdere aanpassingen, wijzigingen en bijlages. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
13-8-2019
Vaststelling van het onderwijsaccountantsprotocol voor de sectoren po, vo, mbo en ho. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: