Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 12 van 12 ]Juli 2019

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020-2021
4-7-2019
Met deze Regeling wordt een lijst van toegestane screenings- en testinstrumenten vastgesteld. De lijst bevat een limitatieve opsomming van de te gebruiken instrumenten bij aanvragen tot een aanwijzing lwoo of toelaatbaarheid pro die ingediend worden bij d...

Wijziging Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs ivm crebo 25469.
4-7-2019
In de bijlage bij de Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs (hierna: de Regeling) zijn de opleidingen opgenomen waarbij mbo-instellingen aan degene die tot een opleiding wil worden toegelaten, aanvullende eisen mogen stellen. Een...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: