Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 9 van 9 ]


Januari 2019

Wijziging Subsidieregeling Internationalisering po en vo door verhoging van het subsidieplafond
17-1-2019
Met deze regeling wordt het subsidieplafond voor het schooljaar 2018-2019 verhoogd. Het budget blijft in zijn geheel bestemd voor het onderdeel Internationaliserende onderwijsconcepten. Zie verder bij Toelichting van de wijziging.

Instellingsbesluit Tijdelijke adviescommissie regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022
15-1-2019
Er is een Tijdelijke adviescommissie regionaal investeringsfonds mbo. Deze commissie adviseert de Minister over de ingediende subsidieaanvragen en de in het kader van de tussentijdse beoordeling ingediende voortgangsrapportages. Dit besluit strekt tot ins...

Wijziging Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022
15-1-2019
Het overgangsrecht voor aanvragers die eenmaal zijn afgewezen op grond van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo wordt verruimd. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Regeling vaststelling keuzedelen
15-1-2019
Om snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen kunnen vier keer per jaar nieuwe keuzedelen vastgesteld worden of worden geactualiseerd bij ministeriele regeling. Met deze regeling worden voor de dertiende keer keuzedelen vastgesteld Zie verder bij...

Wijziging Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs
15-1-2019
Een nieuwe reeks keuzedelen wordt vastgesteld waarvoor een mbo-instelling een certificaat kan uitreiken aan een student. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2018
14-1-2019
In deze regeling staat het onderwijsaccountantsprotocol BES (Caribisch Nederland) voor 2018. Het bevat aanwijzingen voor de controle door de instellingsaccountant op de jaarstukken en het onderzoek naar de bekostigingsgegevens. Zie verder bij 'Toelichting...

Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
14-1-2019
In deze regeling staat het onderwijsaccountantsprotocol voor 2018. Het bevat aanwijzingen voor de controle door de instellingsaccountant op de jaarstukken en het onderzoek naar de bekostigingsgegevens. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2019 en 2020
9-1-2019
De startdatum voor de afname van het cpe beeldende vakken vmbo is vervroegd voor zowel 2019 als 2020. Zie verder bij 'Toelichting' van dit besluit.

Wijzigingsregeling subsidie zij-instroom voor vaststelling van het subsidieplafond 2019
9-1-2019
In deze regeling worden de beschikbare budgetten voor de regeling subsidie zij-instroom bekend gemaakt voor het jaar 2019.

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: