Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 18 van 18 ]Augustus 2018

Regeling aanwijzing getuigschrift voor onderwijsondersteunende werkzaamheden van instructeurs beroepsonderwijs
20-8-2018
In deze regeling worden de getuigschriften aangewezen waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de bekwaamheidseisen voor instructeurswerkzaamheden. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijzigingsregeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel
20-8-2018
Wijzigingsregeling in verband met het vaststellen van bekwaamheidseisen voor onderwijsondersteunende werkzaamheden van instructeurs beroepsonderwijs. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Subsidieregeling praktijkleren
20-8-2018
Wijziging vanwege de verhoging van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018.

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 en 2019
17-8-2018
De Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019 bevat regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging aan het bevoegd gezag van scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) om het technisch vmbo te verbeteren in het E...

Wijziging Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
15-8-2018
Enkele beroepsgerichte keuzevakken in het profiel produceren, installeren en energie en economie en ondernemen worden gewijzigd en een nieuw beroepsgericht keuzevak is toegevoegd.

Wijzigingsregeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
15-8-2018
Deze wijzigingsregeling bevat het overzicht van nieuwe en opnieuw vastgestelde kwalificatiedossiers en kwalificaties en de daarbij behorende data waarop dit geschiedt. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging van diverse regelingen en beleidsregels voor het voortgezet onderwijs
15-8-2018
De wijzigingen zijn vanwege het opschonen van het regelgevingbestand en vanwege een technische actualisatie van een aantal regelingen.

Gewijzigde Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs
13-8-2018
Wijzigingen vanwege het alleenrecht voor kleinschalige en unieke beroepsopleidingen. Zie verder bij 'Toelichting' van deze beleidsregel.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: