Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 14 van 14 ]Juli 2018

Wijziging Regeling en de beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 voor afschaffen van fusietoets voor funderend onderwijs
11-7-2018
Met deze regeling wordt de fusietoets verder versoepeld in het funderend onderwijs, vooruitlopend op een wetswijziging waarbij de fusietoets in het funderend onderwijs wordt afgeschaft. Dit om schoolbesturen in het funderend onderwijs meer ruimte te geven...

Wijziging van Instellingsbesluit Adviescommissie fusietoets in het onderwijs door aanpassing van taken
11-7-2018
In artikel 2 van het Instellingsbesluit Adviescommissie fusietoets in het onderwijs staan de taken van de CFTO. Met de wijzigingen in de Regeling en de beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 hoeft de CFTO per 1 augustus 2018 geen advies meer te ge...

Wijziging Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs
9-7-2018
Deze wijzigingsregeling actualiseert en verduidelijkt negen van de tien beroepsgerichte profielvakken in het vmbo.

Besluiten bekostiging tijdelijke nevenvestigingen 2018
9-7-2018
In deze voorlichtingspublicatie staan tijdelijke nevenvestigingen die in 2018 bekostiging ontvangen.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: