Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 23 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 23 ]Juni 2018

Besluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) Schooljaar 2018/2019
28-6-2018
In dit besluit staat de goedkeuring van de aanvraag van Regionale plannen onderwijsvoorzieningen Utrecht Stad.

Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2019-2020
25-6-2018
In deze publicatie staan de tijdvakken van de centrale examinering mbo voor het studiejaar 2019-2020.

Regeling syllabi centrale examens vo 2020
25-6-2018
In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo in 2020 vast. Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi nader vast. Enkele syllabi 2021 en 2022 zijn preliminair vastges...

Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019-2020
25-6-2018
Dit collegebesluit betreft de vaststelling van de afnameperiode, de tijdsduur en de wijze waarop de centrale eindtoets po wordt afgenomen in het schooljaar 2019-2020.

Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2018-2019
25-6-2018
Deze regeling betreft de vaststelling van het toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs, zoals bedoeld in artikel 7 Toetsbesluit PO.

Wijziging Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets po
25-6-2018
De bijlage bij de Regeling wordt hiermee gewijzigd ten behoeve van het schooljaar 2018-2019. De wijziging betreft de tabel van de adviescategorieen die mogelijk zijn op de centrale eindtoets.

Wijziging Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets po
25-6-2018
De bijlage bij de Regeling wordt hiermee gewijzigd met ingang van schooljaar 2018-2019. De wijziging betreft de toegestane hulpmiddelen en benodigdheden bij het maken de centrale eindtoets.

Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2019
25-6-2018
Deze regeling betreft de vaststelling van het examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2019. Er zijn twee programma's waarin examen afgelegd kan worden. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Vaststelling toegestane hulpmiddelen centrale examens vo 2020 en wijziging Regeling toegestane hulpmiddelen centrale examens vo 2019
25-6-2018
Met deze regeling worden regels gegeven m.b.t. de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2020. Tevens is opgenomen een wijziging van de Regeli...

Wijzigingsregeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F
25-6-2018
De wijziging betreft een herziene vaststelling van de syllabus Nederlandse taal 2F. De wijziging gaat in per 1 augustus 2019. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: