Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


Februari 2018

Wijzigingsregeling subsidie zij-instroom 2017 voor 2017 en vaststelling van het subsidieplafond 2018
23-2-2018
Deze regeling stelt het subsidieplafond vast voor 2017 en voor 2018.

Regeling vaststelling schoolvakanties 2019-2022
23-2-2018
Deze regeling heeft betrekking op de schoolvakanties van 2020, 2021 en 2022. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijzigingsregeling subsidie korte scholingstrajecten vo
23-2-2018
Deze wijzigingsregeling stelt het subsidieplafond voor 2018 vast.

Regeling bekostiging personeel PO BES 2018-2019
19-2-2018
Regeling bekostiging personeel PO BES 2018-2019. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijzigingsregeling beeindiging studiefinanciering en tegemoetkomingen bij deelname terroristische organisatie
13-2-2018
Deze regeling wijzigt de Regeling studiefinanciering 2000, de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, en de Regeling studiefinanciering BES. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2018
5-2-2018
In deze regeling worden de vakken aangewezen welke in het tweede tijdvak van de centrale examens vo niet op de eigen school worden afgenomen, maar waarin op een centrale plek in het land het College voor Toetsen en Examens het centraal examen als onderdee...

Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015
5-2-2018
Met deze regeling worden de beoordelingsnormen en bijbehorende scores voor het centraal examen vwo, havo en vmbo vastgesteld. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijzigingsregeling beoordelingsnormen staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2015
5-2-2018
Met deze regeling worden de beoordelingsnormen voor staatsexamens voortgezet onderwijs vastgesteld. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: