Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 20 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 20 ]November 2018

Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
29-11-2018
Deze regeling heeft dan ook als doel regio's te faciliteren en te stimuleren om het lerarentekort regionaal aan te pakken. De regeling is onderdeel van de bredere aanpak van het lerarentekort. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Rectificatie Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
29-11-2018
Rectificatie betreft Onderdeel a van het derde lid van artikel 6 dat anders moet worden gelezen.

Wijzigingsbesluit vaststelling beleidskader subsidie beta-technieknetwerken 2017-2020
29-11-2018
De minister betaalt het subsidiebedrag voor TiB-netwerken voor het kalenderjaar 2019 in twee keer. De eerste helft van het subsidiebedrag wordt betaald in juni 2019, de tweede helft in januari 2020. Zie verder bij 'Toelichting' van deze dit besluit.

Verlenging Subsidieregeling praktijkleren en uitbreiding aanvraag subsidie opleidingen in het hoger onderwijs
27-11-2018
De Subsidieregeling praktijkleren wordt voortgezet in 2019. Het croho-onderdeel gezondheidszorg, gedrag en maatschappij wordt toegevoegd aan de regeling. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging van diverse regelingen voor het vo in verband met het verlengen van regelingen en het vaststellen van nieuwe subsidieplafonds
27-11-2018
Deze wijzigingsregeling past meerdere bekostigings- en subsidieregelingen voor het voortgezet onderwijs aan voor het kalenderjaar 2019. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging van de Regeling titulatuur hoger onderwijs
26-11-2018
Wijziging van de Regeling titulatuur hoger onderwijs in verband met de conversie in de sector economie in het hoger beroepsonderwijs. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Subsidieregeling lerarenbeurs bewegingsonderwijs
26-11-2018
Met deze regeling kunnen groepsleerkrachten die hun bevoegdheid voor bewegingsonderwijs nog niet hebben subsidie ontvangen als tegemoetkoming in de kosten van deze post-initiele leergang. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Besluit vaststelling subsidieplafond van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 voor kalenderjaar 2019
26-11-2018
Op grond van deze bepaling worden de subsidieplafonds voor de twee aanvraagperiodes van 2019 van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 vastgesteld. Zie verder bij 'Toelichting' van dit besluit.

Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
26-11-2018
De subsidieregeling heeft als doel het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets vo 2016
26-11-2018
De Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets vo 2016 wordt gewijzigd in verband met tijdelijke speelruimte centraal schriftelijk en praktisch examen en actualisering en verduidelijking van bijlage 1. De aanpassing verbetert teven...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: