Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 20 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 20 ]Juni 2017

Subsidieregeling doorstroomprogrammas po vo
27-6-2017
Met deze regeling komt geld beschikbaar om te bevorderen dat een bepaalde doelgroep extra ondersteuning krijgt bij de doorstroming van het primair naar het voortgezet onderwijs. Deze doelgroep bestaat uit leerlingen die in het voortgezet onderwijs op een ...

Wijziging Subsidieregeling praktijkleren
27-6-2017
Deze regeling wijzigt de Subsidieregeling praktijkleren. De subsidieplafonds worden gewijzigd en er komt de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidie voor voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entreeopleiding van het voorbereidend middelba...

Wijziging Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets po
26-6-2017
In de Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets po wordt de tabel interval per brugklastype aangepast.

Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po schooljaar 2018 2019
26-6-2017
In dit besluit van het College voor Toetsen en Examens staan de reguliere afnameperiodes en de inhaalperiodes van de centrale eindtoets po voo het schooljaar 2018-2019,

Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po 2017-2018
26-6-2017
Met deze regeling wordt het toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs vastgesteld voor het schooljaar 2017-2018.

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019
26-6-2017
In deze regeling staan de hulpmiddelen die de examinandi mogen gebruiken bij de centale examens in het voortgezet onderwijs in 2019.

Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en staatsexamens vo 2019
26-6-2017
In dit besluit ziet u het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019.

Vaststelling afnameperiodes rekentoets voortgezet onderwijs 2017-2018
26-6-2017
In deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens staan de afnameperiodes voor de rekentoets voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2017-2018.

Tijdvakken centrale examinering mbo studiejaar 2018-2019
26-6-2017
In deze publicatie staan de tijdvakken van de centrale examinering mbo voor het studiejaar 2018-2019.

Regeling syllabi centrale examens vo 2019
26-6-2017
In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo in 2019 vast.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: