Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 13 ]Mei 2017

Besluiten aanvragen artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs
29-5-2017
In deze voorlichtingspublicatie staan twee besluiten voor aanvragen voor stichting van een school of scholengemeenschap.

Regeling fusiecompensatie in het primair onderwijs
22-5-2017
Met ingang van schooljaar 2017-2018 wordt de Regeling bijzondere bekostiging van samenvoeging van scholen in het primair onderwijs van 16 april 2015, vervangen door de voorliggende regeling, kenmerk PO/FenV/917299.

Wijzigingsregeling structurele gegevenslevering WPO/WEC
21-5-2017
Met deze wijzigingsregeling wordt bijlage 1 van de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC geactualiseerd voor de gegevens over de centrale eindtoets. Bijlage 6 wordt toegevoegd voor de gegevensuitwisseling met het lerarenregister en met het registe...

Wijziging regeling andere eindtoetsen po
19-5-2017
Deze regeling wijzigt een subsidievoorwaarde in de Subsidieregeling andere eindtoetsen po.

Subsidieregeling Internationalisering po en vo
19-5-2017
Het is van belang dat leerlingen het onderwijs internationaal competent verlaten, dat wil zeggen dat leerlingen een internationale orientatie hebben, internationale kennis hebben en kunnen communiceren en samenwerken in internnationale contexten. Scholen ...

Besluiten tijdelijke nevenvestigingen 2017
17-5-2017
In deze voorlichtingspublicatie staan tijdelijke nevenvestiging die in 2017 bekostiging ontvangen.

Beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo
15-5-2017
Uit onderzoek is gebleken dat sommige leerlingen moeite hebben met het maken van de overstap van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). Met het b...

Wijziging Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen
13-5-2017
De Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen wordt met 1 jaar verlengd. Er is gekozen voor een verlenging met 1 jaar omdat het op dit moment te vroeg is om al te kiezen voor een structurele maatregel voor de schoolkos...

Wijziging Regeling conversietabel en Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning
13-5-2017
Met deze wijzigingsregeling wordt de conversietabel getuigschriften en vakken vo geactualiseerd.

Wijziging Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
11-5-2017
Met deze wijziging worden enkele kwalificatiedossiers bijgesteld in de Regeling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: