Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 13 ]Maart 2017

Wijziging aanwijzingsbesluit toezichthouder op de naleving van de wetgeving uitwonendenbeurs
31-3-2017
In dit besluit wordt de naam van de toezichthouder op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000 gewijzigd.

Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
26-3-2017
De Teambeurs primair onderwijs moet een kwalitatieve impuls, leren met en van elkaar, aan breed samengestelde teams in het primair onderwijs geven.

Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017
25-3-2017
Met deze regeling wordt 8.000.000 euro beschikbaar gesteld voor de versterking van de flexibliteit en vraaggerichtheid van opleidingen in het hoger onderwijs voor volwassenen.

Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017
22-3-2017
In deze regeling staan de drie standaarden voor de examenkwaliteit middelbaar beroepsonderwijs.

Regeling vaststelling bedragen personele bekostiging primair onderwijs 2017-2018
17-3-2017
In deze regeling staan de bedragen voor de personele lumpsumbekostiging van scholen in het primair onderwijs en bedragen voor de ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2017-2018.

Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2016
15-3-2017
In deze regeling staat het onderwijsaccountantsprotocol BES (Caribisch Nederland) voor 2016. Het bevat aanwijzingen voor de controle door de instellingsaccountant op de jaarstukken en het onderzoek naar de bekostigingsgegevens.

Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2017-2018 tot en met 2020-2021
9-3-2017
In deze regeling staan de postcodegebieden die als impulsgebied voor het achterstandenbeleid zijn aangewezen.

Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs
9-3-2017
Met deze regeling kan de minister subsidie verstrekken aan het bevoegd gezag van een school, als tegemoetkoming in de vervangingskosten van een schoolleider die een masteropleiding volgt, om de competenties rond sanalysevaardigheden en kwaliteitszorg te v...

Rectificatie Ontwerpbesluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen Weert
9-3-2017
Met deze rectificatie wordt de tekst onder het kopje RPO Weert in de ontwerpbesluiten RPO's 2017-2018 gewijzigd.

Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
9-3-2017
In deze regeling staat het onderwijsaccountantsprotocol voor 2016. Het bevat aanwijzingen voor de controle door de instellingsaccountant op de jaarstukken en het onderzoek naar de bekostigingsgegevens.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: