Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 24 ]September 2016

Wijziging regeling examenprogrammas voortgezet onderwijs door vernieuwing examenprogramma informatica havo en vwo
27-9-2016
Door de vernieuwing van het examenprogramma informatica havo en vwo wordt de Regeling examenprogrammas voortgezet onderwijs gewijzigd.

Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po schooljaar 2017-2018
26-9-2016
Dit besluit betreft de vaststelling van de afnameperiode, de tijdsduur en de wijze waarop de centrale eindtoets po wordt afgenomen in het schooljaar 2017-2018.

Wijziging Regeling beoordelingsnormen en scores centrale eindtoets po
26-9-2016
Met deze wijziging krijgt de Regeling beoordelingsnormen en scores centrale eindtoets po een nieuwe bijlage.

Aanmeldprocedure Staatsexamens NT2 2018
26-9-2016
In dit besluit maakt het College voor Toetsen en Examens de aanmeldprocedure bekend voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal in 2018.

Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2018
26-9-2016
In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens het examenprogramma van de Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2018 vast. Er zijn twee programma's. Examenprogramma I is voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die op ni...

Regeling vaststelling programmas van eisen basisonderwijs en vso en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverbanden po en vo 2017
25-9-2016
De programmas van eisen vormen de onderbouwing van de rijksvergoeding voor de materiele instandhouding. In deze regeling staan de bedragen voor 2017.

Regeling bekostiging exploitatiekosten vo 2016 en 2017
23-9-2016
Deze regeling past voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs de bekostiging voor de exploitatiekosten aan in verband met de prijsontwikkeling 2016. Ook staat in deze regeling de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatieko...

Regeling aanpassing bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2015-2016
21-9-2016
Deze regeling past de bedragen aan van de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2015-2016.

Wijziging Regeling bekostiging personeel po 2016-2017
21-9-2016
Deze regeling wijzigt de bijzondere bekostiging voor eerste opvang voor asielzoekers en vreemdelingen in de Regeling bekostiging personeel po 2016-2017.

Regeling vaststelling bedragen materiele instandhouding po BES 2017
20-9-2016
In deze regeling staan de bedragen voor de bekostiging materiele instandhouding voor de scholen voor basisonderwijs in Caribisch Nederland voor het jaar 2017. Deze bekostiging heeft betrekking op onderhoud, energie- en waterverbruik, lesmateriaal, admini...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: