Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 13 ]Juli 2016

Wijziging Regeling studiefinanciering 2000
20-7-2016
De Regeling studiefinanciering 2000 is gewijzigd omdat de tabel Verwante opleidingen kopopleidingen 2015 is uitgebreid.

Beleidsregel onregelmatigheden in het centraal examen en het staatsexamen in het voortgezet onderwijs
13-7-2016
De Inspectie van het Onderwijs kan besluiten dat een centraal examen of een staatsexamen geheel of gedeeltelijk opnieuw moet worden afgenomen. De redenen die tot zo'n besluit kunnen leiden, vindt u in deze beleidsregel.

Regeling leerresultaten voortgezet onderwijs 2016
12-7-2016
Deze wijzigingsregeling is het gevolg van wensen van het onderwijsveld, voortschrijdend inzicht en de grotere hoeveelheid beschikbare data. Hierdoor zijn de indicatoren voor het bepalen van de leerresultaten aangepast.

Wijziging Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
7-7-2016
Met de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (Stcr. 2016, nr. 10144) zijn de kwalificatiedossiers van de herziene kwalificatiestructuur mbo vastgesteld. Deze dossiers zijn van kracht verklaard vanaf het studiejaar 2016-2017...

Wijziging Regeling kwaliteitsafspraken mbo voor beroepspraktijkvorming
7-7-2016
Deze wijzigingsregeling voegt een vierde hoofdstuk toe aan de regeling. Dit vierde hoofdstuk gaat over de resultaatafhankelijke beloning voor de verdere verbetering van de beroepspraktijkvorming. De beroepspraktijkvorming is een cruciaal onderdeel van de...

Wijziging Regeling vaststelling keuzedelen
6-7-2016
Met deze wijziging worden voor de derde keer keuzedelen vastgesteld die voor het eerst van toepassing zijn op studenten die een opleiding volgen op basis van een kwalificatiedossier. Dit dossier is vastgesteld bij de Regeling vaststelling kwalificatiedoss...

Voorlichtingspublicatie Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen schooljaar 2015-2016
5-7-2016
Deze publicatie geeft voorlichting over de procedure en de gegevens die de gemeenten moeten verstrekken aan de minister van onderwijs. Het gaat hierbij om informatie over schoolverzuim van leer- en kwalificatieplichtige leerlingen/deelnemers in het school...

Wijziging Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 2016
5-7-2016
Met deze wijzigingsregeling worden die onderdelen van de instructie behorende bij het model kwalificatiedossier 2016 gewijzigd die specifiek handelen over wettelijke beroepsvereisten. Met deze wijzigingsregeling wordt derhalve de basis gelegd voor nieuw t...

Wijziging Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
5-7-2016
Met deze beleidsregel wordt de Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd aangepast. Binnen dit experiment mogen scholen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek. Ouders en leerlingen bepalen op deze scholen na...

Wijziging Regeling bekostiging regionale procesbegeleider leerlingendaling PO en VO
3-7-2016
De Regeling bekostiging regionale procesbegeleiders leerlingendaling PO en VO wordt verlengd. Het wordt ook voor het schooljaar 2016-2017 mogelijk hiervoor bekostiging aan te vragen. In februari 2015 is deze regeling van kracht geworden. Krachtens deze re...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: