Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 16 ]Juni 2016

Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2017-2018
27-6-2016
De tijdvakken voor het studiejaar 2017-2018 van de centrale examinering mbo zijn op 27 juni 2016 door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld.

Regeling syllabi centrale examens vo 2018
27-6-2016
In deze regeling maakt het College voor toetsen en examens de syllabi bekend voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2018. Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi nader vast. Enkele syllabi 2019, 2020 en 2021 zijn preliminair va...

Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets PO schooljaar 2016-2017
27-6-2016
Deze regeling betreft de vaststelling van het toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs, zoals bedoeld in artikel 7 Toetsbesluit PO.

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2018
27-6-2016
Met deze regeling worden regels gegeven voor de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2018.

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2018
27-6-2016
In deze voorlichtingspublicatie staan de data en tijdstippen van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2018. Vanaf het examenjaar 2016 staan de toegestane hulpmiddelen in een aparte regeling.

Regeling examenreglement en PTA staatsexamens voortgezet onderwijs 2017
27-6-2016
In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting vast voor de staatsexamens vo en vo BES in 2017.

Regeling examenreglement staatsexamens Nederlands als tweede taal 2017
27-6-2016
In deze regeling staan regels die gelden voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal in 2017. Het gaat onder andere om regels voor de vier af te leggen examenonderdelen, voor de legitimatieplicht, voor de woordenboekenkeuze en voor de bekendmaking va...

Regeling addendum ER bij de syllabus rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F
27-6-2016
Dit addendum bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo bevat de exameneisen voor het centraal examen rekenen 2ER en 3ER voor mbo en voor de rekentoets 2ER en 3ER in het vo.

Regeling profielen vmbo
22-6-2016
De introductie van profielen in het vmbo beoogt een aantal problemen op te lossen, zoals de verouderde beroepsgerichte examenprogramma's, een verschraling van het aanbod door dalende leerlingenaantallen en een inflexibel systeem wat betreft het kunnen ins...

Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
22-6-2016
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) wordt ingericht volgens profielen. Deze profielen komen in de plaats van de sectoren, afdelingsvakken en intra- en intersectorale programma's. Een profiel bestaat, net als in havo en vwo, uit een gemeen...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: