Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 5 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 5 van 5 ]


Mei 2016

Wijziging Regeling modellen diploma�s VO BES door de invoering van het judicium cum laude
31-5-2016
Deze wijzigingsregeling maakt het mogelijk om diploma�s uit te reiken met judicium cum laude.

Wijziging van de Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer bve 2009, van de Regeling modeldiploma mbo, van de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012, van de Subsidieregeling praktijkleren en van de Regeling certificaten beroepsonderwijs
28-5-2016
Met deze regeling worden vijf regelingen gewijzigd. Deze wijzigingen hangen samen met de herziene kwalificatiestructuur waarop alle nieuwe opleidingen per 1 augustus 2016 zijn gebaseerd.

Aanvraag bekostiging nieuwe scholengemeenschap
24-5-2016
Met dit besluit wijst de directeur Onderwijsinstellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs de aanvraag voor de stichting van een scholengemeenschap af.

Besluit aanvraag stichting scholengemeenschap
18-5-2016
Met dit besluit wijst de directeur Onderwijsinstellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs de aanvraag voor de stichting van een scholengemeenschap af.

Afnameperiode papieren Centrale Eindtoets primair onderwijs 2017-2018
13-5-2016
In deze voorlichtingspublicatie stelt het College voor Toetsen en Examens de periode vast voor de afname van de papieren Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2017-2018.

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: