Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 18 ]April 2016

Besluit extra afnamemoment ER-examens 2ER en 3ER eerste tijdvak (P1) centrale examinering mbo studiejaar 2016-2017
30-4-2016
In dit besluit ziet u de extra afnamemomenten van de ER-examens 2ER en 3ER eerste tijdvak centrale examinering mbo.

Wijziging Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met de vaststelling van examenprogramma's profielvakken vmbo
28-4-2016
Deze regeling wijzigt de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met de vaststelling van examenprogramma's profielvakken vmbo. Deze wijziging is het gevolg van het verplicht stellen van het loopbaandossier in de theoretische leerweg van...

Beleidsregel invoering van het Onderzoekskader 2016 voor het toezicht op de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
26-4-2016
Naast het toezicht op de onderwijsinstellingen is de Inspectie van het onderwijs (inspectie) in de sector mbo eveneens belast met het toezicht op de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Als hoofdlijn richt het toezicht zich prima...

Wijziging Regeling conversietabel getuigschriften en vakken vo
24-4-2016
De conversietabel getuigschriften en vakken voortgezet onderwijs wordt met deze wijzigingsregeling geactualiseerd.

Ontwerpbesluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen Zoetermeer-Lansingerland 2016-2017
21-4-2016
De aanvragen, de ontwerpbesluiten regionale plannen onderwijsvoorzieningen 2016-2017, en voor zover van toepassing andere daarop betrekking hebbende stukken, liggen ter inzage in de bibliotheek van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Zoetermeer. Belan...

Besluit aanvraag stichting scholengemeenschap
20-4-2016
In dit Besluit keurt de directeur Onderwijsinstellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs de stichting van een scholengemeenschap voor mavo en vwo goed. De aanvraag voor de schoolsoort havo wijst zij af.

Besluit aanvraag stichting scholengemeenschap
20-4-2016
In deze voorlichtingspublicatie staat het besluit over de aanvraag voor de stichting van een scholengemeenschap vanaf 1 augustus 2017 op grond van de Regeling voorzieningenplanning voortgezet onderwijs.

Voorlichtingspublicatie Afnameperiodes Centrale Eindtoets primair onderwijs 2016-2017
18-4-2016
De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar 20156-2017 zijn vastgesteld. Voor de afname van de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs geldt een reguliere afnameperiode. Leerlingen die de Centrale Eindtoets niet of gedeeltelijk heb...

Wijziging Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015
18-4-2016
Met deze regeling wijzigt het examenprotocol centrale examinering mbo op onderdelen. De tekst is op diverse plaatsen verduidelijkt en enkele omissies zijn weggenomen. Ook is de termijn voor inzage in het rekenexamen verruimd.

Wijziging Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009-2017
18-4-2016
In deze wijzigingsregeling staat de versoepeling van de voorwaarden voor toekenning van een lerarenbeurs en de aanpassing van de subsidieplafonds


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: