Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 12 ]Maart 2016

Wijziging Regeling vaststelling keuzedelen middelbaar beroepsonderwijs
30-3-2016
In deze wijzigingsregelingen worden twee nieuwe bijlagen toegevoegd en een artikel gewijzigd. Dit komt door de tweede vaststelling van keuzedelen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Wijziging Regeling leerplusarrangement vo, nieuwkomers vo en eerste opvang vreemdelingen 2009
29-3-2016
Met deze wijziging voegt de staatssecretaris een artikel toe over de aanvullende bekostiging eerste opvang vreemdelingen.

Wijziging Regeling lente- en zomerscholen vo 2016
29-3-2016
Deze regeling wijzigt de Regeling lente- en zomerscholen vo 2016. Het subsidieplafond is verhoogd.

Wijziging Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016
29-3-2016
Deze wijziging van de Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 hangt samen met de verlenging van de projectperiode.

Besluiten bekostiging tijdelijke nevenvestigingen voortgezet onderwijs 2015 2016
23-3-2016
In deze publicatie keurt de directeur Onderwijsinstellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een aantal tijdelijke nevenvestigingen goed.

Voorlichtingspublicatie afnameperiodes rekentoets voortgezet onderwijs 2016-2017
22-3-2016
In deze voorlichtingspublicatie van het College voor Toetsen en Examens staan de afnameperiodes voor de rekentoets voor het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2016-2017.

Regeling vaststelling bedragen personele bekostiging primair onderwijs 2016-2017
17-3-2016
In deze regeling staan de bedragen voor de personele lumpsumbekostiging van scholen in het primair onderwijs en bedragen voor de ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2016-2017.

Wijziging regeling codetabellen school- en studiejaar 2015-2016
10-3-2016
Deze regeling wijzigt de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2015-2016. In de bijlagen III en IV is een aantal codes toegevoegd en vervallen.

Rectificatie Verwantschapstabellen 2014 en 2015
8-3-2016
Deze rectificatie betreft een toevoeging van een combinatie in de verwantschapstabellen van 2014 en 2015.

Wijziging Regeling kwaliteitsafspraken mbo
6-3-2016
Met deze wijziging wordt het resultaatafhankelijke budget toegevoegd aan de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Dit budget is bedoeld om mbo-instellingen te belonen als zij er beter dan voorheen in slagen studenten te begeleiden naar een diploma op een zo h...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: