Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 14 ]Februari 2016

Wijziging Regeling modellen diploma's vwo havo vmbo
25-2-2016
Door de invoering van een aangepaste rekentoets bij ernstige rekenproblemen is wijziging van de Regeling modellen diploma's v.w.o. -h.a.v.o.- v.m.b.o noodzakelijk. Ook door de invoering van het judicium (oordeel over het examen) cum laude wordt de regelin...

Wijziging van de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer vo en van de Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer bve 2008
25-2-2016
Door de invoering van de rekentoets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen is wijziging van de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer vo en de Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer bve 2009 noodzakelijk.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 2016
14-2-2016
Deze regeling bevat het model voor een kwalificatiedossier en een keuzedeel. Ook staat in de regeling het toetsingskader voor zowel de kwalificatiedossiers in het mbo als de nieuw ingevoerde keuzedelen.

Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
14-2-2016
In deze regeling staan de herziene opleidingsdomeinen en kwalificatiedossiers vanaf het studiejaar 2016-2017.

Regeling vaststelling keuzedelen
14-2-2016
In deze regeling staan de keuzedelen en de koppeling aan kwalificaties. Deze keuzedelen zijn ingevoerd met de herziene kwalificatiestructuur.

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2016
8-2-2016
In deze regeling staan de vakken die in het tweede tijdvak van de centrale examens voortgezet onderwijs niet op de eigen school worden afgenomen. Op een centrale plek in het land neemt het College voor Toetsen en Examens het centraal examen af, als onderd...

Wijziging Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vo 2015
8-2-2016
In deze regeling wordt bijlage 3 van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vo 2015 vervangen.

Wijziging Regeling beoordelingsnormen staatsexamens vo en staatsexamens vo BES 2015
8-2-2016
In deze regeling worden de bijlagen 1, 2, en 3 bij de Regeling beoordelingsnormen staatsexamens vo en staatsexamens vo BES 2015 vervangen.

Wijziging Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets po
8-2-2016
Met deze regeling wordt een tabel vervangen die staat in de regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets po.

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
8-2-2016
De ministeries van VWS, OCW en SZW hebben een bestuursovereenkomst gesloten om subsidies door 1 uitvoeringsorganisatie uit te laten voeren. Het doel van de kaderregeling is de gezamenlijke uitvoering van de subsidieverstrekking eenvoudiger te maken.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: