Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


Oktober 2016

Convenant tot stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren
31-10-2016
In dit convenant staan afspraken voor de periode 2016 tot en met 2020. Het gaat om het stimuleren van het systeem van validering van eerder verworven competenties, het valideren van eerder verworven competenties in de arbeidsmarktroute en de kwaliteitsbor...

Inwerkingtreding Regeling Bekostiging eploitatiekosten voortgezet onderwijs 2016 en 2017
28-10-2016
Met dit besluit treedt de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2016 en 2017, in werking.

Regeling examinering Engels beroepsopleidingen WEB
25-10-2016
In deze regeling verdeelt de minister de vijf examenonderdelen Engels voor beroepsopleidingen WEB over het centraal examen en het instellingsexamen.

Wijziging Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instromers en bewegingsonderwijs 2009-2017
19-10-2016
Deze regeling wijzigt de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009-2017. Het gaat om enkele technische aanpassingen.

Regeling aanpassing bedragen bekostiging personeel primair onderwijs 2016 2017
14-10-2016
Met deze regeling worden de eerder dit jaar vastgestelde bedragen voor de personele bekostiging primair onderwijs 2016-2017 aangepast.

Wijziging Regeling vaststelling keuzedelen mbo
2-10-2016
De wijziging op de Regeling vaststelling keuzedelen houdt verband met de vierde vaststelling van keuzedelen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Regeling bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland 2016 2017
1-10-2016
In deze regeling staan de bedragen voor de bekostiging van het personeel in het primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2016-2017.

Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs voor 2016 en 2017
1-10-2016
In deze regeling staan de bedragen van de landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs in 2016 en 2017. Ook staat in deze regeling een wijziging van de Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst.

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: