Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


Januari 2016

Wijziging Subsidieregeling Vios po en vo
31-1-2016
Met deze regeling verlengt de minister de Subsidieregeling Vios po en vo met een jaar tot 1 januari 2018. In deze subsidieregeling is de ingezette internationalisering in het schoolbeleid in het primair en voortgezet onderwijs verankerd. In het primair on...

Wijziging Regeling Prestatiebox voortgezet onderwijs 2015-2017
28-1-2016
Met deze wijzigingsregeling wordt het bedrag per leerling gewijzigd in Euro 208,=.

Rectificatie Wijzigingsregeling studiefinanciering 2000
19-1-2016
Deze rectificatie op de Wijzigingsregeling studiefinanciering van 8 juli 2015 betreft de uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen kopopleidingen 2015.

Ontwerpbesluiten regionale plannen onderwijsvoorzieningen 2016-2017
14-1-2016
De aanvragen, de ontwerpbesluiten regionale plannen onderwijsvoorzieningen 2016-2017, en voor zover van toepassing andere daarop betrekking hebbende stukken, liggen ter inzage in de bibliotheek van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Zoetermeer. Belan...

Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
3-1-2016
In deze regeling staat het onderwijsaccountantsprotocol voor 2015. Het bevat aanwijzingen voor de controle door de instellingsaccountant op de jaarstukken en het onderzoek naar de bekostigingsgegevens.

Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2015
3-1-2016
In deze regeling staat het onderwijsaccountantsprotocol BES (Caribisch Nederland) voor 2015. Het bevat aanwijzingen voor de controle door de instellingsaccountant op de jaarstukken en het onderzoek naar de bekostigingsgegevens.

Regeling subsidie lente- en zomerscholen vo 2016
3-1-2016
Met deze regeling beoogt de staatssecretaris het zittenblijven in het voortgezet onderwijs terug te dringen. Extra lessen in de meivakantie en zomervakantie vergroten de kans over te gaan naar het volgende leerjaar.

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: