Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


Juli 2015

Wijziging Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012
10-7-2015
Deze regeling wijzigt de bijlage bij de regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012. Het betreft een wijziging van technische aard van de titel van de bijlage en een wijziging van het onderdeel 'De normering' in de bijlage. Op 21 september 2015 is er ee...

Besluit aanwijzing Stichting samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven te Zoetermeer als Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
10-7-2015
In dit besluit wijst de minister de Stichting samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven te Zoetermeer aan als Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven.

Wijziging Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012
10-7-2015
Dit is een gerectificeerde versie van de wijzigingsregeling van 10 juli 2015, die is gepubliceerd in de Staatscourant van 20 juli 2015, nummer 20575.

Wijziging Regeling studiefinanciering 2000
8-7-2015
Deze wijzigingsregeling voegt een aantal combinaties van vooropleidingen en lerarenopleidingen toe aan de regeling studiefinanciering 2000. Ook wordt een aantal naamswijzigingen doorgevoerd.

Wijziging Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012
7-7-2015
Deze regeling wijzigt enige bijlagen van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012. Ook wordt een aantal vastgestelde kwalificaties gewijzigd.

Besluiten bekostiging tijdelijke nevenvestigingen voortgezet onderwijs
2-7-2015
In deze publicatie keurt de directeur Onderwijsinstellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een aantal tijdelijke nevenvestigingen goed.

Wijzigingsregeling voor de vaststelling van het bedrag 2015-2016 voor ondersteuning aan scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking
2-7-2015
De regeling is relevant voor (ouders van) leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, omdat (v)so-scholen met bijzondere bekostiging meer ruimte hebben om zorg in onderwijstijd voor deze leerlingen te organiseren. Ouders hoeven daardoor mogelijk mi...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: