Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 9 van 9 ]


Juni 2015

Regeling syllabi centrale examens vo 2017
26-6-2015
In deze regeling maakt het College voor toetsen en examens de syllabi bekend voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2017. Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi nader vast. Enkele syllabi 2018, 2019 en 2020 zijn preliminair va...

Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2016-2017
15-6-2015
De tijdvakken voor het studiejaar 2016-2017 van de centrale examinering mbo zijn op 15 juni 2015 door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld.

Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets PO schooljaar 2015-2016
15-6-2015
Deze regeling betreft de vaststelling van het toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs, zoals bedoeld in artikel 7 Toetsbesluit PO.

Wijzigingsregeling van de Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO
15-6-2015
De bijlage bij de Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO wordt met deze wijzigigingsregeling aangepast

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017
15-6-2015
Met deze regeling worden regels gegeven voor de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2017.

Regeling digitale centrale examinering mbo (2015)
15-6-2015
Deze regeling betreft de regels die gelden voor digitale examinering als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB.

Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo (2015)
15-6-2015
Met deze regeling stelt het College voor examens regels voor de omzetting van centrale examenscores in cijfers.

Regeling examenreglement staatsexamens Nederlands als tweede taal 2016
15-6-2015
In deze regeling staan regels die gelden voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal in 2016. Het gaat onder andere om regels voor de vier af te leggen examenonderdelen, voor de legitimatieplicht, voor de woordenboekenkeuze en voor de bekendmaking va...

Wijziging Regeling financien hoger onderwijs
3-6-2015
De wijzigingen op de Regeling financien hoger onderwijs hebben betrekking op twee onderwerpen. De eerste wijziging betreft de vaststelling van het collegegeld voor het studiejaar 2016-2017. De tweede wijziging komt voort uit de eerste suppletoire begrotin...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: