Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 11 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 11 ]April 2015

Wijziging Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs
25-4-2015
Deze regeling wijzigt de regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs. Het examenprogramma Engelse taal vmbo is aangepast.

Wijziging Regeling open en online hoger onderwijs
24-4-2015
Deze regeling wijzigt de Regeling open en online hoger onderwijs. Laatstgenoemde regeling heeft als doel het gebruik van open en online onderwijs te stimuleren. Deze vorm moet de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs verbete...

Voorlichtingspublicatie Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leelingen over het schooljaar 2014-2015
23-4-2015
Deze publicatie geeft voorlichting over de procedure en de gegevens die de gemeenten moeten verstrekken aan de minister van onderwijs. Het gaat hierbij om informatie over schoolverzuim van leer- en kwalificatieplichtige leerlingen/deelnemers in het school...

Regeling bijzondere bekostiging bij samenvoeging van scholen in het primair onderwijs
16-4-2015
Met deze regeling verruimt de staatssecretaris de compensatie bij samenvoeging van scholen in het primair onderwijs. Dit is een van de maatregelen om kwalitatief en bereikbaar onderwijs zo goed mogelijk in stand te houden.

Extra afnamedagen eerste tijdvak (P1) centrale examinering mbo in studiejaar 2015-2016
13-4-2015
De extra afnamedagen voor het studiejaar 2015-2016 binnen het eerste tijdvak van de centrale examinering mbo 3F zijn vastgesteld.

Afnameperiodes Centrale Eindtoets primair onderwijs,schooljaar 2015-2016
13-4-2015
De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2015-2016 zijn vastgesteld. Voor de afname van de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs is een regulier afnamemoment. Leerlingen die de Centrale Eindtoets niet of gedeeltelijk hebben ge...

Wijziging Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs
9-4-2015
Met deze wijzigingsregelingen vervangt de staatssecretaris de examenprogramma's maatschappijwetenschappen havo en vwo.

Besluiten Regionale plannen onderwijsvoorzieningen 2015-2016
8-4-2015
In deze publicatie staat een overzicht van de besluiten waarin de minister aangevraagde onderwijsvoorzieningen voor bekostiging in aanmerking brengt.

Wijziging Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs
6-4-2015
Deze regeling wijzigt de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs. De wijziging hangt samen met de aanpassing van het examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting vmbo.

Wijziging Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo
5-4-2015
Met deze regeling vervangt de staatssecretaris een regel in de bijlage die hoort bij de Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: