Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


Maart 2015

Wijziging Subsidieregeling pilots startgroepen voor peuters
27-3-2015
Deze regeling wijzigt de looptijd van de Subsidieregeling pilots startgroepen voor peuters. Doel van de Subsidieregeling is te onderzoeken of de leeromgeving van de basisschool, peuters met een risico op een (taal-)achterstand kan stimuleren in hun ontwik...

Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2015-2016 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het po en vo 2015-2016
27-3-2015
In deze regeling staan de bedragen voor de personele lumpsumbekostiging van scholen in het primair onderwijs en bedragen voor de ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2015-2016.

Regeling bekostiging personeel po BES 2015-2016
23-3-2015
In deze regeling staan de bedragen voor de personele bekostigng in het primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2015-2016.

Wijziging Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
17-3-2015
Vanaf het studiejaar 2015-2016 gelden er bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pedagogische academie basisonderwijs (pabo). In deze regeling staan de kennisniveaus waaraan een kandidaat moet voldoen.

Wijziging Regeling zomerscholen vo 2015
17-3-2015
Deze regeling wijzigt de aanvraagtermijn voor de zomerschool van 12 maart 2015 in 26 maart 2015.

Wijziging regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren
17-3-2015
Deze regeling wijzigt de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. Laatstgenoemde regeling vloeit voort uit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector die op 1 januari 2013 in werking is getreden. Doel van ...

Aanvraagprocedure voor exameninstellingen betreffende het recht op examinering mbo
1-3-2015
Deze publicatie bevat informatie over de procedure voor het aanvragen van het recht tot examinering van een beroepsopleidng door een exameninstelling. Deze aanvraag geldt ook als aanmelding voor registratie in het centraal register beroepsopleidingen (cre...

Wijziging regeling bekostiging personeel po BES 2014-2015
1-3-2015
Deze regeling wijzigt de bedragen voor de bekostiging personeel in het primair onderwijs voor Caribisch Nederland voor het schooljaar 2014-2015. Deze wijziging hangt samen met het afsluiten van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het onderwijspersoneel...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: