Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 16 ]November 2015

Voorlichtingspublicatie Roosters centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2017
30-11-2015
In deze voorlichtingspublicatei stelt het College voor Toetsen en Examens het tijdstip en de duur van de toetsen voor de centrale examens voortgezet onderwijs in 2017 vast.

Regeling examenreglement en PTA staatsexamens vo 2016
30-11-2015
In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting vast voor de staatsexamens vo en vo BES in 2016.

Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets vo 2016
30-11-2015
Het College voor Examens voldoet met deze regeling aan de wettelijke vereiste om regels te geven voor de omzetting van scores in cijfers bij de centrale examens en bij de rekentoets voor 2016.

Wijziging Regeling versterking functiemix leraren vo in de Randstadregios 2010-2012
29-11-2015
Deze regeling wijzigt de geldigheidsduur van de Regeling versterking functiemix leraren vo en brengt enige aanpassingen aan in verband met gemeentelijke herindelingen.

Bekendmaking vaststelling subsidieplafond Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2016
27-11-2015
In deze bekendmaking stelt de minister de subsidieplafonds vast voor de kwaliteitsafspraken in het middelbaar beroepsonderwijs voor het jaar 2016.

Wijziging Regeling regionaal investeringsfonds mbo
25-11-2015
In deze regeling wijzigt de minister enige artikelen van de Regeling investeringsfonds mbo.

Bekendmaking subsidieplafond van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2016
25-11-2015
In deze bekendmaking stelt de minister het subsidieplafond vast voor de Regeling regionaal investeringsfonds mbo voor het jaar 2016.

Wijziging Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer bve 2009 en Subsidieregeling praktijkleren
13-11-2015
Met deze wijzigingsregeling worden de volgende twee ministeriele regelingen gewijzigd:de Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009; en de Subsidieregeling praktijkleren.Deze regelingen worden gewijzigd vanwege het Besluit experiment b...

Regeling vaststelling tijdstip inwerkingtreding Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2015 en 2016
11-11-2015
In deze regeling stelt de staatssecretaris de datum van inwerkingtreding van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2015 en 2016 vast, namelijk 20 november 2015.

Rectificatie tijdvakken centrale examinering mbo 2016-2017
10-11-2015
Het College voor Toetsen en Examens rectificeert de Regeling Tijdvakken centrale examinering mbo 2016-2017 van 15 juni 2015.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: