Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 15 ]September 2014

Regeling regio's en contactgemeenten educatie
30-9-2014
Voor de uitvoering van de educatietaak van gemeenten binnen een regio wordt aan de zogenoemde contactgemeente een uitkering verstrekt. Deze regeling stelt deze regio's vast en wijst voor elke regio een contactgemeente aan. De Regeling contacturen opleidin...

Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverbanden po en vo 2015
29-9-2014
In deze regeling staan de bedragen voor de materiele instandhouding van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de zorgstructuur. De vaststelling van de bedragen ...

Regeling materiele instandhouding primair onderwijs BES 2015
28-9-2014
In deze regeling staat het bedrag per school en per leerling voor de materiele instandhouding primair onderwijs. Het gaat om het onderwijs op de BES-eilanden en geldt voor het jaar 2015.

Regeling aanwijzing adviserende organisatie kwalificatiestructuur en kwalificatiedossiers beroepsonderwijs
18-9-2014
In deze regeling wijst de minister de Toetsingskamer van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) aan als adviseur. Het gaat om adviezen over de landelijke kwalificatiestructuur en over de voorstellen tot vaststelling van kwalificati...

Regeling vaststelling lesgeld en de cursusgeldtarieven 2015-2016
18-9-2014
In deze regeling staan het lesgeld en de cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2015-2016. Bij de verhoging ten opzichte van het cursusjaar 2014-2015 heeft de minister de consumentenprijsindex gehanteerd.

Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2013-2014
18-9-2014
In deze regeling staan de aangepaste bedragen van de personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2013-2014. Ook de bedragen voor het leerlinggebonden budget vo 2013-2014 zijn aangepast.

Voorlichtingspublicatie Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen schooljaar 2013-2014
10-9-2014
Deze publicatie geeft voorlichting over de procedure en de gegevens die de gemeenten moeten verstrekken aan de minister van onderwijs. Het gaat hierbij om informatie over schoolverzuim van leer- en kwalificatieplichtige leerlingen/deelnemers in het school...

Mededelingen over de eindexamens 2015 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling)
10-9-2014
Deze voorlichtingspublicatie geeft uitgebreide informatie over de eindexamens voor vwo, havo, vmbo die in het jaar 2015 worden afgenomen.

Besluit aanwijzing personen toezicht artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering
10-9-2014
In dit besluit belast de minister de personen die werkzaam zijn bij Pro - Tact in Berlicum met het toezicht op het gebruik van de uitwonendenbeurs. Het gaat hierbij om de aanpak van het misbruik van deze beurs vanaf 1 september 2014.

Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs
8-9-2014
In deze beleidsregel staan de diverse beoordelingskaders van het accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: