Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 13 ]Augustus 2014

Regeling sreenings- en testinstrumenten LWOO en PrO 2015-2016
28-8-2014
In deze regeling staat de lijst met de screenings- en testinstrumenten voor de indicatiestelling voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro). De lijst bevat een opsomming van de te gebruiken instrumenten bij aanvragen tot...

Regeling vaststelling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets primair onderwijs
27-8-2014
In deze regeling van het College voor toetsen en examens staan de hulpmiddelen die zijn toegestaan bij de centrale eindtoets in het primair onderwijs. Ook staan er regels in over de aanpassing in de wijze van afname voor leerlingen met speciale ondersteun...

Voorlichtingspublicatie afnameperioden centrale eindtoets primair onderwijs 2014-2015
27-8-2014
In deze voorlichtingspublicatie noemt het College voor toetsen en examens de data van de afnameperiode centrale eindtoets van het schooljaar 2014-2015. De duur van de centrale eindtoets primair onderwijs is drie dagen.

Regeling toetsreglement centrale eindtoets primair onderwijs 2014-2015
27-8-2014
Het College voor toetsen en examens stelt in deze regeling het toetsreglement vast voor de centrale eindtoets in het primair onderwijs voor het schooljaar 2014-2015.

Regeling digitale centrale examinering mbo
27-8-2014
Met deze regeling stelt het College voor toetsen en examens de regels vast voor de digitale examinering in het middelbaar beroepsonderwijs.

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2016
27-8-2014
In deze voorlichtingspublicatie staan de data en tijdstippen van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2016. Vanaf het examenjaar 2016 staan de toegestane hulpmiddelen in een aparte regeling.

Regeling toetswijzer eindtoets po
27-8-2014
De toetswijzer is de basis voor de inhoud van de eindtoetsen in het primair onderwijs. Het bestaat uit een algemeen deel dat richtinggevend is voor alle eindtoetsen (centrale eindtoets en andere eindtoetsen), en uit een specifiek deel dat informatie geeft...

Wijziging Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012
24-8-2014
Met deze regeling stelt de minister instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs in staat om kwalitatief goede technische of andere kostbare opleidingen te kunnen blijven aanbieden. De prijsfactoren van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers uit...

Bekendmaking aanmeldingsdatum staatsexamens vo 2015
20-8-2014
Belanghebbenden die in 2015 willen deelnemen aan het staatsexamen vwo, havo of vmbo, kunnen zich vanaf begin oktober 2014 elektronisch aanmelden via de internetsite van de Dienst Uitvoering Onderwijs: www.duo.nl. >examenkandidaat>staatsexamens vwo-havo-vm...

Wijziging Regeling aanpak voortijdig schoolverlaten
18-8-2014
In deze wijzigingsegeling staat in bijlage C, die hoort bij de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten, een naamswijziging voor RMC-regio 5 en voor RMC-regio 6.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: