Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


Mei 2014

Subsidieregeling Vios po en vo
23-5-2014
Met deze regeling wordt de ingezette internationalisering in het schoolbeleid in het primair en voortgezet onderwijs verankerd. In het primair onderwijs ligt de nadruk op het vroegvreemdetalenonderwijs. In het voortgezet onderwijs gaat het vooral om inter...

Besluit bekostiging nieuwe scholengemeenschap 2015
23-5-2014
In dit besluit staat een afwijzing van een aanvraag voor bekostiging van een nieuwe scholengemeenschap vanaf 1 augustus 2015.

Besluiten tijdelijke nevenvestigingen 2014
21-5-2014
In deze voorlichtingspublicatie staan de besluiten die de directeur Onderwijsinstellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs heeft genomen over de bekostiging van een aantal tijdelijke nevenvestigingen 2014.

Wijziging regeling jaarverslaggeving
19-5-2014
Door deze wijzigingsregeling komt de rapportageverplichting van de bezoldiging voor iedere bestuurder, zoals genoemd in artikel 383c van het Burgerlijk Wetboek, te vervallen.

Benoemingsbesluit leden landelijke geschillencommissie passend onderwijs
19-5-2014
In dit benoemingsbesluit door de minister worden de voorzitter, vice-voorzitter en leden van de tijdelijke, landelijke geschillencommissie passend onderwijs in het po, vo en (v)so benoemd voor vier jaar. Het besluit bevat voorschriften voor de vergoeding ...

Wijziging Regeling bekostiging personeel po 2014-2015
17-5-2014
In deze regeling ziet u enige wijzigingen in de bedragen voor personele en materiele bekostiging cluster 2 voor het schooljaar 2014-2015. Het betreft een correctie op de regeling bekostiging personeel po 2014-2015 van 23 maart 2014.

Invoeringsregeling vervallen leerlinggebonden financiering beroepsonderwijs
13-5-2014
In deze regeling komen twee onderwerpen aan de orde omdat enkele onderwijswetten zijn gewijzigd door de invoering van passend onderwijs. Het eerste onderwerp is de vaststelling van de periode voor de tijdelijke verstrekking van middelen aan mbo-instelling...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: