Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 14 ]April 2014

Wijziging Regeling OCW-subsidies
25-4-2014
Deze regeling voegt een overgangsbepaling toe voor het controleprotocol subsidies.

Besluiten aanvragen stichting school voortgezet onderwijs
23-4-2014
In deze voorlichtingspublicatie staan afwijzingen op de aanvragen voor bekostiging van een nieuwe school of scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs met ingang van 1 augustus 2015.

Regeling syllabi centrale examens vo 2016
15-4-2014
Deze regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens vo 2016 en de vaststelling van de toetswijzer voor de rekentoets vo 2015. Ook bevat de regeling een nadere vaststelling van enkele syllabi 2015.

Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F
15-4-2014
Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabus centraal examen Nederlandse taal referentieniveau 3F bij centrale examinering in het mbo. Deze syllabus geeft de specificatie van de kwalificatie-eisen voor het centraal examen Nederlandse Taal 3F. De...

Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo
15-4-2014
Met deze regeling stelt het College voor examens vast op welke wijze beoordelingsnormen en bijbehorende scores tot stand komen.

Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo
15-4-2014
Bij de rekentoetsen VO en de centrale examens Nederlandse taal en rekenen in het MBO worden cijfers toegekend. De manier waarop deze cijfers bepaald worden, noemen we normering met een vaardigheidsschaal. Het gebruik van een vaardigheidsschaal is vooral g...

Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo
15-4-2014
Deze regeling stelt de toegestane hulpmiddelen vast bij de centrale examens Nederlandse taal en rekenen.

Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo
15-4-2014
Rekening houdend met de aard van de handicap stelt deze regeling de regels vast voor een aangepaste wijze of vorm van examineren bij deelnemers met een handicap bij centrale examens in het mbo.

Regeling regionaal investeringsfonds mbo
11-4-2014
Deze subsidieregeling stelt geld beschikbaar aan samenwerkingsverbanden die bestaan uit mbo-instellingen en private partijen, zoals bedrijven en arbeidsorganisaties. Het doel is de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te...

Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs
8-4-2014
De minister van OCW wil met deze subsidieregeling ruimte geven aan scholen die bereid en in staat zijn om te starten met tweetalig primair onderwijs (tpo).Het doel van deze pilot is om met een beperkt aantal scholen kwalitatief hoogwaardig tpo te ontwikke...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: