Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 11 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 11 ]Maart 2014

Ontwerpbesluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen
31-3-2014
Het ontwerpbesluit van het Regionaal plan onderwijsvoorzieningen Drechtsteden ligt ter inzage in de bibliotheek van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Zoetermeer. Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag van publicatie van dit ontwerpbeslui...

Regeling vaststelling personele bekostiging primair onderwijs 2014-2015
23-3-2014
In deze regeling staan de bedragen voor de personele lumpsumbekostiging van scholen in het primair onderwijs en bedragen voor de ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2014-2015.De belangrijkste inhoudelijk...

Wijziging regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017
20-3-2014
De belangrijkste wijzigingen in de regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom zijn de volgende.De aanvraagtermijn is ingekort. Er komt ruimte voor deelname aan VierSlagLeren voor startende leraren in het primair onderwijs. Er is een nieuwe categ...

Besluiten aanvragen stichting school of scholengemeenschap voortgezet onderwijs
19-3-2014
In deze publicatie ziet u de besluiten die de directeur Onderwijsinstellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs heeft genomen over de bekostiging van een nieuwe school of scholengemeenschap met ingang van 1 augustus 2014.

Regeling bekostiging personeel po BES 2014-2015
19-3-2014
In deze regeling staan de bedragen voor de reguliere personele bekostiging voor het primair onderwijs in Caribisch Nederland. Deze bedragen gelden voor het schooljaar 2014-2015.

Voorlichtingspublicatie centrale examens 2014 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)
18-3-2014
Deze Maartmededeling gaat over de centrale examens in vwo, havo en vmbo in 2014. Voor deze examens is ook van belang de publicatie CvE-13.02427, van 16 september 2013, gepubliceerd op www.duo.nl (zakelijk/instellingsinformatie/regelgeving) van Dienst Uitv...

Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets vo 2014
18-3-2014
Het College voor Examens voldoet met deze regeling aan de wettelijke vereiste om regels te geven voor de omzetting van scores in cijfers bij de centrale examens en bij de rekentoets.

Aanmelding Predicaat Excellente School 2014 tot en met 18 april mogelijk
10-3-2014
Van 10 maart tot en met 18 april kunnen scholen zich aanmelden om in aanmerking te komen voor het predicaat Excellente School 2014. Het predicaat wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt aan scholen die excellent onderwijs bieden aan hun leerlingen en...

Besluiten nevenvestigingen voortgezet onderwijs
7-3-2014
In deze voorlichtingspublicatie staan de besluiten die de directeur Onderwijsinstellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs heeft genomen over de bekostiging van tijdelijke nevenvestigingen 2014.

Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
3-3-2014
In deze publicatie staat de gewijzigde procedure voor het aanvragen van diploma-erkenning voor niet bekostigde instellingen. Het verkrijgen van deze erkenning betekent dat aan het met goed gevolg afleggen van examens van een beroepsopleiding een diploma ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: