Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


Februari 2014

Wijziging Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs
22-2-2014
Deze regeling wijzigt bijlage 1 van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogrammas wiskunde A havo en vwo en wiskunde C vwo.

Wijziging Regeling regionaal zorgbudget
15-2-2014
In deze regeling staat een aantal wijzigingen voor 2014 van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen.Het regionaal zorgbudget is bestemd voor leerlingen die niet in aanmerking ...

Ontwerpbesluiten Regionale plannen onderwijsvoorzieningen
11-2-2014
In deze publicatie staat een overzicht van de voornemens om aanvragen voor de voorzieningenplanning voortgezet onderwijs goed te keuren dan wel af te wijzen. Het gaat om het schooljaar 2014-2015. Deze aanvragen en de daarbij behorende ontwerpbesluiten moe...

Wijziging Regeling Prestatiebox vo
11-2-2014
In deze regeling zijn de bedragen per leerling voor de prestatiebox vo in 2014 op dezelfde bedragen vastgesteld als die in 2013.

Regeling beoordelingsnormen staatsexamens vo
11-2-2014
In deze regeling staan de drie bijlagen die de bijlagen bij de Regeling beoordelingsnormen staatsexamens vo van 19 april 2011 vervangen. In bijlage 1 staan de beoordelingsmodellen voor de schriftelijke toetsen. In bijlage 2 ziet u de vakken van de mondeli...

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2014
11-2-2014
In deze regeling staan de vakken van het centraal examen v.w.o-h.a.v.o-m.a.v.o en v.b.o in 2014, die in het tweede tijdvak worden afgenomen door het College voor Examens. Dit gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

CVE1400870 Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
11-2-2014
In deze regeling wordt bijlage 3 van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vervangen. Het College voor examens stelt het beoordelingsmodel per toets vast voor het jaar 2014 voor de vakken die in de bijlage staan.

Wijziging Regeling financien hoger onderwijs
6-2-2014
Met deze wijziging veranderen de bedragen in de regeling. Dit komt door de prijsbijstelling die voortkomt uit het Nationaal Onderwijsakkoord. Een andere wijziging betreft de ingebruikneming van het persoonsgebonden nummer in het hoger onderwijs.

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: