Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 13 van 13 ]November 2014

Toezichtskader Hoger Onderwijs
14-11-2014
In deze beleidsregel staan de uitgangspunten van de Inspectie van het onderwijs voor het toezicht op het hoger onderwijs. Het gaat om toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de financiele rechtmatigheid en continuiteit.

Regeling open en online hoger onderwijs
10-11-2014
De minister verstrekt deze subsidie met als doel om het gebruik van open en online onderwijs te stimuleren. Deze vorm moet de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs verbeteren en het studiesucces verhogen. Meer informatie vin...

Wijziging Regeling financien hoger onderwijs
3-11-2014
De aanpassingen van de Regeling financien hoger onderwijs hangen samen met de laatste herberekening van de rijksbijdrage 2014. Dit is in overeenstemming met de tweede aanvullende begroting van het ministerie en met de eerste herberekening van de rijksbijd...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: