Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


Januari 2014

Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen basisscholen
30-1-2014
In deze regeling staan aanpassingen van de stichtings- en opheffingsnormen voor een aantal basischolen. Deze aanpassingen zijn het gevolg van gemeentelijke herindelingen en van grenscorrecties.

Aanpassingsregeling basisregistratie personen
22-1-2014
In deze regeling staat een aantal wijzigingen op onder meer de Leerplichtregeling 1995. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de Wet basisregistratie personen die de Wet gemeentelijke basisadministratie vervangt.

Voorlichtingspublicatie register niet bekostigde educatie
20-1-2014
In deze publicatie staat het register 'niet bekostigde educatie'. Het gaat om instellingen met diploma-erkenning volgens artikel 1.4a.1 WEB.

Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
16-1-2014
In deze regeling staat het onderwijscontroleprotocol voor 2013. Het bevat aanwijzingen voor de controle door de instellingsaccountant op de jaarstukken en het onderzoek naar de bekostigingsgegevens.

Regeling onderwijscontroleprotocol BES 2013
16-1-2014
In deze regeling staat het onderwijscontroleprotocol voor 2013. Het bevat aanwijzingen voor de controle door de instellingsaccountant op de jaarstukken en het onderzoek naar de bekostigingsgegevens van de scholen en instellingen in Caribisch Nederland.

Regeling aanwijzing toezichthouders WNT
16-1-2014
Voor organisaties die subsidie van het ministerie van OCW ontvangen en niet vallen onder het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs of het Commissariaat voor de Media, worden de WNT-toezichthouders in deze wijzigingsregeling aangewezen. WNT staat voo...

Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
10-1-2014
Met deze regeling worden 86 ministeriele regelingen en ministeriele besluiten die geen betekenis meer hebben, ingetrokken.

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: