Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 5 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 5 van 5 ]


Augustus 2013

Regeling vaststelling lesgeld en cursusgeldtarieven 2014-2015
29-8-2013
In deze regeling staan het lesgeld en de cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2014-2015. Bij de verhoging ten opzichte van het cursusjaar 2013-2014 heeft de minister de consumentenprijsindex gehanteerd.

Bekendmaking aanmeldingsdatum staatsexamens vo 2014
28-8-2013
Belanghebbenden die in 2014 willen deelnemen aan het staatsexamen vwo, havo of vmbo, kunnen zich vanaf begin oktober 2013 elektronisch aanmelden via de internetsite van de Dienst Uitvoering Onderwijs: www.duo.nl. >examenkandidaat>staatsexamens vwo-havo-vm...

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2014-2015
25-8-2013
In deze regeling staat de lijst met de screenings- en testinstrumenten voor de indicatiestelling voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro). De lijst bevat een opsomming van de te gebruiken instrumenten bij aanvragen tot...

Regeling educatieve minor beroepsonderwijs 2013-2016
17-8-2013
Deze regeling heeft als oogmerk een nieuwe doelgroep enthousiast te maken voor het leraarschap. De doelgroep bestaat uit hbo-bachelorstudenten die vakinhoudelijk bekwaam zijn om les te geven in het vmbo en mbo, maar die bij hun oorspronkelijke studiekeuze...

Tijdelijke regeling School Ex 2013-2014
12-8-2013
De minister verstrekt met deze regeling aanvullende subsidie in 2013 en 2014 om jongeren in het beroepsonderwijs een zo goed mogelijk arbeidsmarktperspectief te bieden.Instellingen voor beroepsonderwijs krijgen door deze tijdelijke regeling de mogelijkhei...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: