Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 6 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 6 van 6 ]


Mei 2013

Personeelstelling Kenniscentra voor het Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven
30-5-2013
Bijgaande publicatie geeft informatie over de procedure en de op te vragen gegevens die nodig zijn voor het te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid bij de Kenniscentra Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. De gevraagde informatie is gebaseerd op artikel 5.2.2, ju...

Overheveling van de gemeente Echt-Susteren van RMC-regio 39 naar RMC-regio 38
23-5-2013
De burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren hebben de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om de gemeente Echt-Susteren per 1 januari 2013 in te delen bij RMC regio 38. De reden hiervoor is de keuze die de gemeente Echt-S...

Regeling normering studievoortgang vanwege verblijfsvergunning in verband met studie
17-5-2013
De Wet modern migratiebeleid (Stb. 2010, 290) en het Besluit modern migratiebeleid (Stb. 2010, 307) versterken de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenbeleid. Dit wordt bereikt door uitbreiding en wettelijke verankering van diens verantwo...

Aanvragen diploma-erkenning derde leerweg
14-5-2013
In deze publicatie staan de procedures voor het aanvragen van diploma-erkenning derde leerweg voor niet-bekostigde instellingen dan wel bekostigde instellingen die deze niet-bekostigde beroepsopleidingen willen aanbieden. Er zijn twee procedures. Diploma-...

Regeling onderwijscontroleprotocol BES 2012
8-5-2013
Jaarlijks moeten de scholen voor het primair en voortgezet onderwijs en instellingen in de sector BVE in Caribisch Nederland, de jaarstukken indienen om de ontvangen bekostiging en subsidies te verantwoorden. Hiervoor wordt jaarlijks een controleprotocol ...

Regeling controleprotocol EOZ BES 2012-2013
8-5-2013
Jaarlijks moeten de expertisecentra onderwijszorg (EOZ) werkzaam in de onderwijssectoren PO, VO en BVE in Caribisch Nederland, de jaarstukken indienen om de ontvangen subsidies te verantwoorden. Hiervoor wordt jaarlijks een controleprotocol opgesteld, waa...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: