Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


Maart 2013

Regeling personele bekostiging po 2013-2014
23-3-2013
In deze regeling staan de bedragen voor de personele lumpsumbekostiging van scholen in het primair onderwijs en bedragen voor het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid voor het schooljaar 2013-2014. Verder bevat de regeling bedragen voor bijzondere sit...

Wijziging regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2012
21-3-2013
De regeling van 6 mei 2009 moet het lerarentekort bestrijden en de kwaliteit en de positie van leraren verbeteren. Deze regeling wijzigt de Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2012 op een aantal punten. Zo worden onder andere de subsi...

Regeling vaststelling cursusgeldtarieven 2013-2014
15-3-2013
In deze regeling staan de cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2013-2014 voor opleidingen in het beroepsonderwijs en in het volwassenenonderwijs.

Wijziging Regeling bekostiging personeel po 2012-2013 in verband met de vaststelling van de bedragen professionalisering schoolleiders po
14-3-2013
Deze wijzigingsregeling omvat een toevoeging van een artikel over de professionalisering van de schoolleiding in het primair onderwijs. Een bedrag van 29.500.000 Euro komt bovenop de middelen die eerder via de prestatiebox zijn verstrekt voor dit doel.

Centrale examens in 2013 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)
12-3-2013
Deze Maartmededeling gaat over de centrale examens in vwo, havo en vmbo in 2013. Voor deze examens is ook van belang de publicatie CvE-12.01945, van 25 september 2012, gepubliceerd op www.duo.nl (zakelijk/instellingsinformatie/regelgeving) van Dienst Uitv...

Wijziging regeling subsidie regionale expertisecentra
11-3-2013
In deze wijzigingsregeling wordt de duur van de Regeling subsidie regionale expertisecentra in verband met de pakketmaatregel AWBZ 2009 verlengd tot 1 januari 2015. Tot die datum stelt de minister per schooljaar een bedrag van 10.000.000 Euro beschikbaar ...

Wijziging Regeling regionaal zorgbudget en rebound
3-3-2013
In deze regeling staat een aantal wijzigingen voor 2013 van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen.Het regionaal zorgbudget is bestemd voor leerlingen die niet in aanmerking ...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: