Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 3 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 3 van 3 ]


Januari 2013

Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012
31-1-2013
Jaarlijks moeten de scholen voor het primair en voortgezet onderwijs, instellingen en kenniscentra in de sector BVE en bekostigde instellingen voor hoger onderwijs, bedoeld in artikel 1.8, eerste lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk o...

Wijziging regeling nadere vooropleidingseisen ho en regeling aanvullende eisen ho en kunstonderwijs
16-1-2013
Met deze regeling worden de bijlagen behorende bij de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 vervangen door vier nieuwe bijlagen. Vervanging van de bijlagen is nodig vanwege diverse aanpassingen. Daarnaast wordt in deze wijzigingsregelin...

Aanvraagprocedure aanwijzing vso-scholen als exameninstelling vo
10-1-2013
Deze publicatie bevat informatie over de procedure voor het aanvragen van het recht tot het afnemen van eindexamens voortgezet onderwijs (vo) door scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het uitreiken van diploma's aan leerlingen die deze exam...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: