Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 5 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 5 van 5 ]


Augustus 2012

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over het schooljaar 2011-2012
28-8-2012
Bijgaande voorlichtingspublicatie geeft informatie over de procedure en welke gegevens de gemeenten moeten verstrekken aan de minister van onderwijs. Het gaat hierbij om informatie over schoolverzuim van leer- en kwalificatieplichtige leerlingen/deelnemer...

Wijziging Regeling studiefinanciering 2000 ivm uitbreiding tabel verwante kopopleidingen 2012
15-8-2012
Deze regeling geeft uitbreiding aan de 'verwantschapstabel studiefinanciering kopopleiding' voor het studiejaar 2012-2013. Met een hbo-kopopleiding kunnen hbo- en wo-vakbachelors in ��n jaar een tweedegraads onderwijsbevoegdheid behalen met recht op een e...

Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2013-2014
15-8-2012
Bijgaande regeling stelt de lijst vast met de screenings- en testinstrumenten voor de indicatiestelling voor het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het praktijkonderwijs (PrO). De lijst bevat een opsomming van de te gebruiken instrumenten bij aanvra...

Aanmelding staatsexamen vwo-havo-vmbo 2013
8-8-2012
Belanghebbenden die in 2013 willen deelnemen aan het staatsexamen vwo, havo of vmbo, kunnen zich vanaf begin oktober 2012 elektronisch aanmelden via de internetsite van de Dienst Uitvoering Onderwijs: www.duo.nl. De aanmelding moet uiterlijk 31 december 2...

Regeling stimulering invoering passend onderwijs in het po, vo en cluster 1 en 2 voor 2012-2013
3-8-2012
De aanvullende bekostiging in deze regeling ondersteunt schoolbesturen en samenwerkingsverbanden i.o. in het primair en het voortgezet onderwijs, de instellingen cluster 1 en de instellingen cluster 2 i.o. bij het implementeren van passend onderwijs. De f...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: