Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


Mei 2012

Wijziging Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
30-5-2012
Met deze wijziging op de Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd kunnen meer scholen deelnemen. Het aantal experimenten wordt verhoogd van 10 naar 15, zodat vanaf 1 augustus 2012 nog 8 basisscholen extra aan het experiment kunnen deelnemen.

Wijziging Beleidsregel uitzonderingsscholen VO
30-5-2012
Met deze beleidsregel worden twee zaken gewijzigd in de Beleidsregel uitzonderingsscholen VO. De som van de jaarlijkse bedragen voor overgangsbekostiging wordt in 2012 ter beschikking gesteld volgens het betaalritme van de reguliere bekostiging. Ook wordt...

Regeling spreiding zomervakantie 2013
23-5-2012
Bijgaande regeling stelt de zomervakantie vast in het jaar 2013. Deze vaststelling geldt voor alle scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Tevens bevat deze regeling de advie...

Wijzigingsregeling gegevenslevering onderwijsnummer VO
23-5-2012
In deze wijzigingsregeling komen twee beleidsontwikkelingen aan de orde. Door de komst van het diplomaregister moeten de scholen twee extra gegevens leveren aan DUO, namelijk het profiel examendeel en het combinatiecijfer. Ook de stroomlijning van de info...

Personeelstelling Kenniscentra voor het Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven
16-5-2012
Bijgaande publicatie geeft informatie over de procedure en de op te vragen gegevens die nodig zijn voor het te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid bij de Kenniscentra Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. De gevraagde informatie is gebaseerd op artikel 5.2.2, ju...

Wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor
5-5-2012
Bijgaande regeling regelt de opname van de verwantschap WO bachelor Chinastudies met de bevoegdheid leraar Chinees in de (verwantschaps)tabel educatieve minor. Daarnaast wordt met deze regeling een tweetal technische wijzigingen doorgevoerd. Dit betreft h...

Regeling elementcodetabel vo, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel vo en VE schooljaar 2012-2013
3-5-2012
Deze regeling stelt de volgende tabellen vast: de elementcodetabel voor het schooljaar 2012-2013 voor scholen in het voortgezet onderwijs, de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2012-2013 en de vakcodetabel voor het voortgezet onderwi...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: