Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


April 2012

Wijziging Regeling examenprogramma's VO i.v.m. het vernieuwen examenprogramma's natuurkunde en biologie voor havo en vwo
28-4-2012
De Bijlagen 1, 2 en de Bijlagen 3, 4 vervangen onderscheidelijk de examenprogramma's natuurkunde havo en vwo en biologie havo en vwo die in Bijlage 1 staan opgenomen van de 'Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs'. In artikel II van deze regeling...

Wijziging Regeling examenprogramma's VO i.v.m. het vernieuwen van examenprogramma's scheikunde havo en vwo
28-4-2012
Bijlage 1 van bijgaande regeling vervangt de examenprogramma's scheikunde havo en vwo die opgenomen staan in Bijlage 1 van de 'Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs'. In artikel II van bijgaande regeling staan de overgangsbepalingen vermeld. Zo ...

Wijziging Regeling leerresultaten PO ivm eindtoets basisonderwijs van Cito schooljaar 2011-2012
25-4-2012
Deze regeling wijzigt paragraaf 1 van bijlage B die bij de 'Regeling leerresultaten PO' behoort van 8 juli 2010. Deze wijziging is het gevolg van de invoering van een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de eindtoets Basisonderwijs van het Cito. Doo...

Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2013-2014 tot en met 2016-2017
25-4-2012
Bijgaande regeling stelt de impulsgebieden vast voor de aanvullende bekostiging van de onderwijsachterstandenbestrijding. Deze vaststelling geldt voor de schooljaren 2013-2014 tot en met 2016-2017. De regeling is een vervolg op de 'Regeling vaststelling i...

Wijziging van de Regeling aanmelding en selectie HO i.v.m. directe plaatsing van gegadigden met een buitenlandse vooropleiding
19-4-2012
Bijgaande regeling wijzigt de 'Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs' van 13 september 1999. Hierdoor is het mogelijk dat ook bezitters van een buitenlands diploma, met een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger, directe toelating kunnen krij...

Regeling syllabi centrale examens VO 2014
17-4-2012
Deze regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens VO 2014. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo., havo, en vmbo. Ook worden enkele syllabi 2013 nader vastgesteld.

Regeling bekwaamheid management en professionalisering onderwijspersoneel
1-4-2012
In deze regeling wordt bekendgemaakt welke bedragen onder welke voorwaarden beschikbaar worden gesteld voor 2012 en 2013 ten aanzien van bekwaamheid van het management, professionalisering van onderwijspersoneel en een kwaliteitsverbetering van het HRM-be...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: