Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


Februari 2012

Wijziging van de Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011
15-2-2012
Deze regeling wijzigt de 'Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011' van 6 mei 2009. De wijziging geldt voor ��n jaar. In 2013 zal de regeling opnieuw worden aangepast door de invoering van het uniforme subsidiekader van het Rijk. De L...

Wijziging Regeling subsidie regionale expertisecentra i.v.m pakketmaatregel AWBZ 2009 i.v.m verlengen van aanvullende middelen
15-2-2012
Om de gevolgen van de pakketmaatregel AWBZ 2009 op te vangen heeft het kabinet, sinds 1 januari 2010, jaarlijks � 10 miljoen beschikbaar gesteld als compensatie voor het onderwijs. Dit betekent dat leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de sch...

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2012
14-2-2012
In bijgaande regeling (zie Bijlage) staan de vakken vermeld van het centraal examen vwo-havo en vmbo in 2012, die in het tweede tijdvak worden afgenomen door het College voor Examens. Dit gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het ...

Regeling beoordelingsnormen staatsexamens voortgezet onderwijs 2012
14-2-2012
Bijgaande regeling stelt de beoordelingsnormen vast voor de staatsexamens voortgezet onderwijs. Deze beoordelingsnormen gelden voor zowel de schriftelijke - , de mondelinge- en praktische staatsexamens. De bijgaande regeling vervangt Bijlage 1, Bijlage 2 ...

Wijziging Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
14-2-2012
Bijgaande regeling vervangt Bijlage 3, die bij de 'Regeling vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen vwo, havo en vmbo' van 24 maart 2010 behoort. De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden ...

Bekostiging Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) voor leerwerktrajecten in het VMBO schooljaren 2011-2013
10-2-2012
Bijgaande regeling stelt het bedrag vast per gesloten leer-werkovereenkomst van leerwerktrajecten in het VMBO. Deze vaststelling geldt voor de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013. De Kenniscentra Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven zijn actief betrokken bij ...

Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012
1-2-2012
Bijgaande regeling stelt de opleidingsdomeinen, de kwalificatiedossiers en de kwalificaties vast voor de beroepsopleidingen die vanaf 1 augustus 2012 starten. Bij deze regeling behoren vier bijlagen. Bijlage 1 bevat de Boomstructuur 2012-2013 (Lijst met d...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: