Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 15 van 15 ]December 2012

Regeling verlaagde bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in het onderwijs
8-12-2012
Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in werking getreden. Doel van deze wet is het voorkomen van ongewenste en maatschappelijk onaanvaardbare hoge beloningen in de publieke sector. In de Rege...

Beleidsregel uitzonderingsscholen vo 2013
7-12-2012
In deze beleidsregel staan de bepalingen waaronder de minister kan besluiten om de instandhouding van een openbare school en de bekostiging van een bijzondere school te continueren, terwijl de desbetreffende school niet voldoet aan de minimumeis van het a...

Regeling contacturen opleidingen educatie
4-12-2012
Jaarlijks sluiten gemeenten en regionale opleidingscentra overeenkomsten over de inkoop van educatieopleidingen. In deze overeenkomsten is onder meer vastgelegd hoeveel contacturen worden ingekocht voor de aangeboden opleidingen. In deze regeling treft u ...

Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2
4-12-2012
Deze regeling van het College voor examens vervangt een vijftal bijlagen die behoren bij de Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2 van 8 december 2010, nummer CvE-10.1345.Laatstgenoemde regeling stelt de beoordelingsnormen vast voor de staatsexamens...

Aanmelding staatsexamen Nederlands als tweede taal 2014
4-12-2012
Het College voor examens heeft de aanmeldprocedure voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal 2014 vastgesteld. Er zijn twee programma's. Examenprogramma I is voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die op niveau mbo-3, -4 een v...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: